İletim ve Dağıtım Kayıpları Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak İletim ve Dağıtım Kayıpları:
Özellikle elektrik, gaz ve ısıtma şebekelerinde iletimde ve dağıtımda kullanma noktalarına kadar olan kayıplardır.

Not 1: Transformatörlerdeki kayıplar iletim ve dağıtım kayıpları kapsamında değerlendirilir.

Not 2: Bazı durumlarda, gaz dağıtımında özellikle doğalgaz dağıtım kayıpları, istatistik farklarına dahildir.

Not 3: Genellikle bu tür kayıp hesapları şebeke biçimindeki enerji tesisleri için yapılmakla birlikte, konteynerlerle teslim edilen katı, sıvı ve gaz yakıtlar için de geçerlidir.

İletim ve Dağıtım Kayıpları ile ilgili benzer terimler:

Arıza Süresi : Bir enerji tesisinin ya da bir bölümünün bakım programı uyarınca işletdevam

Güç Faktörü : Alternatif akım aygıtlarının elektrik tüketiminin ölçümünde kullanılan fdevam

Üretim : Taşkömürü, Linyit, Bitum, Fuel-Oil, Petrol, Benzin, Mazot, Jeotermal, devam

EAS : Elektrik Arz Sektörü.devam

Üretim Kapasitesi : Elektrik üreten bir santralın nominal değerlerindeki ürettiği elektrik enerjdevam

Uzun Dönem Planlama : Tüketicilere güvenli arz sağlayan ve elektrik sistemi talebini karşılamakdevam