İletim ve Dağıtım Kayıpları Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak İletim ve Dağıtım Kayıpları:
Özellikle elektrik, gaz ve ısıtma şebekelerinde iletimde ve dağıtımda kullanma noktalarına kadar olan kayıplardır.

Not 1: Transformatörlerdeki kayıplar iletim ve dağıtım kayıpları kapsamında değerlendirilir.

Not 2: Bazı durumlarda, gaz dağıtımında özellikle doğalgaz dağıtım kayıpları, istatistik farklarına dahildir.

Not 3: Genellikle bu tür kayıp hesapları şebeke biçimindeki enerji tesisleri için yapılmakla birlikte, konteynerlerle teslim edilen katı, sıvı ve gaz yakıtlar için de geçerlidir.

İletim ve Dağıtım Kayıpları ile ilgili benzer terimler:

Marjinal Dağıtım Kapasite Maliyeti : Sisteme ilave edilecek her bir kW için yeni dağıtım tesisleri yatırım maliydevam

Enerji Politikası : Üretilen enerjinin dönüşümü, depolanması, dağıtımı,kullanılması ve ulusal devam

Kullanım Faktörü : Çalışma süresinin referans (sa+dk) süresine oranıdır.devam

Radyoaktivite : Bazı çekirdeklerin anında partikül ya da gama ışınları yayma, parçalanma ydevam

Kullanıcı : Merkezi Yük Dağıtıma dahil edilen Üretim Gruplarına ya da Doğrudan Bağlı Üretim Sdevam

Kesici Kabin : Bir elektrik sisteminin/şebekesinin hatlarını ya da dağıtım tesislerini sdevam