İletim ve Dağıtım Kayıpları Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak İletim ve Dağıtım Kayıpları:
Özellikle elektrik, gaz ve ısıtma şebekelerinde iletimde ve dağıtımda kullanma noktalarına kadar olan kayıplardır.

Not 1: Transformatörlerdeki kayıplar iletim ve dağıtım kayıpları kapsamında değerlendirilir.

Not 2: Bazı durumlarda, gaz dağıtımında özellikle doğalgaz dağıtım kayıpları, istatistik farklarına dahildir.

Not 3: Genellikle bu tür kayıp hesapları şebeke biçimindeki enerji tesisleri için yapılmakla birlikte, konteynerlerle teslim edilen katı, sıvı ve gaz yakıtlar için de geçerlidir.

İletim ve Dağıtım Kayıpları ile ilgili benzer terimler:

İkincil (Sekonder) Enerji (Türetilen Enerji) : Primer enerjinin ya da diğer sekonder enerji biçimindeki enerjilerin dönüştdevam

Tek Alıcı : Bulunduğu sistem içinde iletim sisteminin entegre yönetiminden ve / veya bidevam

Müşteri : Kendisine tüketim amaçlı enerji sunulan kişi ya da kuruluş; elektrik enedevam

Takat (GÜÇ) Bedeli : Demandmetreli olan aboneler ki, bunlar belirli bir gücün üzerindeki abdevam

Bağlama Hattı : İki ayrı sistemi birbirine bağlayan ve bu sistemler arasındaki enerji alışdevam

Şebeke : Duruma göre, herhangi bir kullanıcı ya da Müşteri'ye ait şebeke ya da devam