İletim Sistemi Sağlayıcısı (İHS) Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak İletim Sistemi Sağlayıcısı (İHS):
Bağımsız bir İletim Şebekesi ve / veya Tesis ve Teçhizata sahip ve/veya bunları, diğer Kullanıcılara ve/veya ESİ/MAMS'a iletim hizmetleri sağlamak amacıyla işleten, TUISO'dan bağımsız, Lisanslı bir şirket. Bazı belirli durumlarda, bu terim, Yap-İşlet ya da Yap-İşlet-Devret sözleşmesi bulunan ya da imtiyazlı İletim Şebekesi ve/veya Tesis ve Teçhizat sahibi olan ve/veya bu Şebekeyi diğer Kullanıcılara ve/veya ESİ/MAMS'a iletim hizmetleri sunmak amacıyla işleten Lisanslı şirketler anlamına da gelecektir.

İletim Sistemi Sağlayıcısı (İHS) ile ilgili benzer terimler:

Kod : Aksi belirlenmedikçe, Şebeke Kodunun bir bölümü ya da bölümleri anlamına devam

Güç : Birim zamanda üretilen veya tüketilen elektrik enerjisi miktarıdır. (kdevam

Yenilenebilen Enerji Kaynakları : Halen ekonomik yönden iletebilir durumda ya da ileride ekonomik olarakdevam

Sistem Yük Faktörü (Yıllık) : Bir enerji sisteminin yıllık ortalama yükünün aynı yıl içindeki maksimumdevam

Enerjinin Rasyonel Kullanımı : Enerjinin tüketiciler tarafından sosyal, politik, mali ve çevresel koşuldevam

KEP : Kilogram Eşdeğer Petrol (1 kg. petrol miktarı).devam