İletim Sistemi Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak İletim Sistemi:
TUISO ve İletim Hizmeti Sağlayıcıları tarafından işletilen enterkonnekte İletim Şebekeleri; Enerji Üreticilerinin Şebekeleri ve Müşterilere ait Şebeke ve Üretim Grupları hariç (Bkz. Enerji Sistemi).

İletim Sistemi ile ilgili benzer terimler:

Hat : Enerji iletimine (nakline) yarayan ve üzerinde izolesi bulunmayan demidevam

Reaktif Güç : Elektrik akımı gerilime göre doksan derece (90) faz farklı olup, iş gödevam

Tarife Sistemleri : Aynı tüketici gruplarıyla ilgili sektörler (örneğin; konut, tarım, sanayidevam

Aşırı Akım (Overcurrent) : Beyan değerinden büyük bütün akımlardır. İletkenler için beyan değeri, akım geçirdevam

Su Tutma Sınırı : Serbest akarsuyun tutulmaya başlandığı noktadır.devam

İşletmeden Kaldırma : Bir enerji tesisinde işletme faaliyetlerinin, tekrar işletmeye alma södevam