İletim Sistemi Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak İletim Sistemi:
TUISO ve İletim Hizmeti Sağlayıcıları tarafından işletilen enterkonnekte İletim Şebekeleri; Enerji Üreticilerinin Şebekeleri ve Müşterilere ait Şebeke ve Üretim Grupları hariç (Bkz. Enerji Sistemi).

İletim Sistemi ile ilgili benzer terimler:

TWh : (Teta-Watt-Saat) Milyar kwh.devam

Üreteç : Elektrik akımı üreten makine ve cihazlardır. Pil, akü, dinamo,alternatdevam

Şebeke Konfigürasyonu : Bir şebekenin branşmanlarının düzenlenmesi ve bağlantı durumuna göre değişikdevam

İşletmeden Kaldırma : Bir enerji tesisinde işletme faaliyetlerinin, tekrar işletmeye alma södevam

Yenilenebilen Enerji Kaynakları : Halen ekonomik yönden iletebilir durumda ya da ileride ekonomik olarakdevam

Senkronize Olunacak Minumum Süre : Üretim Grubuna, sisteme senkronize olması gereken zamana ilişkin bilgi devam