İletim Planlayıcısı Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak İletim Planlayıcısı:
TUISO'nun rollerinden biri. TUISO, bu rolü kapsamında İletim Şebekesinin kısa ve orta dönem planlaması ve geliştirilmesi konularında Enerji Sistemi İşletmecisine karşı sorumludur.

İletim Planlayıcısı ile ilgili benzer terimler:

Üretici : Elektrik üreten gerçek ve tüzel kişi.devam

Senkronize Olunacak Minumum Süre : Üretim Grubuna, sisteme senkronize olması gereken zamana ilişkin bilgi devam

Puant Tarifesi : Çift terimli tarifeden elektrik alan ve sözleşme gücü 700kw'ın üstünde devam

Yararlı Potansiyel Enerji : Belirli bir ülkede ya da bölgede, belirli bir dönem (genellikle bir yıdevam

Kombine Çevrim Santralı : Bir gaz türbini jeneratör ile bu türbinin eksoz gazlarıyla çalışan (ek bdevam

Röle : Sistemde oluşan arıza, aşırı yük, ısınma ve Aşır/düşük frekans gibi dudevam