İletim Planlayıcısı Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak İletim Planlayıcısı:
TUISO'nun rollerinden biri. TUISO, bu rolü kapsamında İletim Şebekesinin kısa ve orta dönem planlaması ve geliştirilmesi konularında Enerji Sistemi İşletmecisine karşı sorumludur.

İletim Planlayıcısı ile ilgili benzer terimler:

ESİ'nin Yük Dağıtım Sorumlusu : ESİ tarafından, Merkezi Yük Dağıtıma dahil edilen Üretim Gruplarının işletidevam

Enerji Teminine İlişkin Karakteristikler : Bunlar, enerji temininin / ikmalinin özelliklerini ve tüketici tercih devam

PPA : Power purchase Agreement. Enerji Alış Sözleşmesi.devam

Tesis : Şirketin inşa edileceği kojenerasyon santralı Elektrik tesislerini Üretim, devam

Ekip Şefi : Herhangi bir teçhizat veya cihaz üzerinde yapılacak her türlü tamir, bakdevam

Isı Tüketim Oran : (Hate rate) 1 kw-h enerji üretimi için tüketilen ısı (kcal / kwh).devam