İletim Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Fen Bilimleri Terimi Olarak İletim:
1. İletken şeylerden ısı veya elektriğin geçmesi.

2. Katı ve sıvılarda olan ısı yayılması.

3. Taneciklerin çarpışmasıyla ısının yayılması.

Elektrik Terimi Olarak İletim:
Elektriğin nihai tüketiciye veya dağıtıcılara ulaştırılması amacıyla yüksek gerilim enterkonnekte sisteminden nakledilmesi.

İletim ile ilgili benzer terimler:

Otoprodüktör Enerjisi : Tüketici tarafından, yararlı enerjiye dönüştürülmek amacıyla kendi tesdevam

Al : Enerji üreticisinin "al ya da öde" yakıt sözleşmesindeki, MAMS ile üzedevam

Güç Faktörünün Düzeltilmesi : Bir elektrik tesisi ya da ekipmanın güç faktörünün yükseltilmesi amacıyldevam

Kullanım Faktörü : Çalışma süresinin referans (sa+dk) süresine oranıdır.devam

Enerji Yoğunluğu (İntensity) : Birim hasıla için tüketilen enerji. Enerji sektöründe verimlilik arttıkça devam

Nihai Tüketici : Elektriği kendi kullanımı için satın alan tüketici.devam