İletim Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Fen Bilimleri Terimi Olarak İletim:
1. İletken şeylerden ısı veya elektriğin geçmesi.

2. Katı ve sıvılarda olan ısı yayılması.

3. Taneciklerin çarpışmasıyla ısının yayılması.

Elektrik Terimi Olarak İletim:
Elektriğin nihai tüketiciye veya dağıtıcılara ulaştırılması amacıyla yüksek gerilim enterkonnekte sisteminden nakledilmesi.

İletim ile ilgili benzer terimler:

Abone (Müşteri) : TEİAŞ'ın sözleşmelerinde karşı taraf olan mesken, işletme, bölge, şebekedevam

Likit Petrol Gazı (LPG) : Alçak sıcaklıklarda ve basınç altında sıvı, oda sıcaklığı ve atmosfer basıncıdevam

Feul Oil : Yakma tesislerinde ısı üretimi için kullanılan akışkan ya da az akışkan devam

Üretim Grubu Sınırları : Bir Üretim Grubunun, normal işletme koşullarında sağlayabileceği MW ve Mvar kdevam

Teçhizat : Birden fazla cihazdan oluşan tesisata denir.devam

Tükenebilir Enerji Kaynakları : Halen ekonomik yönden işletilebilir durumda ya da ileride ekonomik oladevam