İletim Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Fen Bilimleri Terimi Olarak İletim:
1. İletken şeylerden ısı veya elektriğin geçmesi.

2. Katı ve sıvılarda olan ısı yayılması.

3. Taneciklerin çarpışmasıyla ısının yayılması.

Elektrik Terimi Olarak İletim:
Elektriğin nihai tüketiciye veya dağıtıcılara ulaştırılması amacıyla yüksek gerilim enterkonnekte sisteminden nakledilmesi.

İletim ile ilgili benzer terimler:

Üretim Kapasitesi : Elektrik üreten bir santralın nominal değerlerindeki ürettiği elektrik enerjdevam

ETKB : Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı.devam

Oturan Sistemi Toparlama Yeteneği : Bir Üretim Grubunun, kendi dışındaki enerji kaynaklarından faydalanmaksdevam

Yardımcı Hizmetler : Bir iletim veya dağıtım sisteminin işletilmesi için gerekli tüm hizmetler.devam

Yük Düşme : Üretim Grubunun üretmiş olduğu yükün bağlı bulunduğu şebekede daha alt bir seviydevam

Tablocu : Trafo Merkezleri ile bazı Santrallarda bulunan ve işletme şartlarını gdevam