İletim Kapasitesi Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak İletim Kapasitesi:
Bir iletim hattının nominal değerlerindeki ilettiği elektrik enerjisidir. (KWh, MWh.)

İletim Kapasitesi ile ilgili benzer terimler:

Enerji Kaynakları : Doğrudan, değiştirme ya da dönüştürme yoluyla yararlı enerji üreten tüm kayndevam

Çok Yakıtlı Santral : Ardarda veya çevrim halinde devamlı olarak birden fazla çeşit yakıt kullandevam

Yalıtkan Madde : Elektrik akımım geçirmeyen lastik, plastik, cam, porselen gibi maddelerddevam

Baz Yük (Based load ) : Bir zaman periyodu boyunca en düşük yük.devam

Şebekeye Verilen Enerji : Şebekeye verilen elektrik enerjisinin tümüdür, diğer bir ifade ile şebekendevam

Doğal Gazlar : Yer altı rezervuarlarından elde edilen, metan oranı yüksek doğal kökenli devam