İletim Kapasitesi Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak İletim Kapasitesi:
Bir iletim hattının nominal değerlerindeki ilettiği elektrik enerjisidir. (KWh, MWh.)

İletim Kapasitesi ile ilgili benzer terimler:

Şebeke Yöneticisi : İletim Sisteminin bir parçası olan İletim Şebekesinin Yöneticisini kapsar.devam

Yapı Bağlantı (İrtibat Rakordman) Hattı : Elektrik enerjisini abonenin kullanım yeri içerisine götürmek amacıyla, devam

Dağıtım Şebekesi : TEDAŞ ve imtiyazlı dağıtım şirketleri de dahil olmak üzere, Lisanslı bir ddevam

Ekonomik Potansiyel Enerji : Belirli koşullarda ekonomik olarak sağlanabilen hidro-elektrik enerji mikdevam

Elektrik Şebekesi/Sistemi : Elektrik enerjisinin üretim, iletim, dağıtım, transformasyon ve tüketim ndevam

İşletme Dışı Kalma Süresi (Yararlanılamayan Süre) : Programlı işletme dışı kalma süresi ve arıza süresinin toplamıdır.devam