İletim Kapasitesi Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak İletim Kapasitesi:
Bir iletim hattının nominal değerlerindeki ilettiği elektrik enerjisidir. (KWh, MWh.)

İletim Kapasitesi ile ilgili benzer terimler:

Nominal Enerji : Nominal güç ile referans süresine oranıdır.devam

Bara : Aynı gerilimdeki fider veya çıkışların toplandığı ve dağıtıldığı boru veya iletkedevam

Çift Terimli Tarife : Sözleşme gücü karşılığı Kilowatt (kW) miktarı üzerinden alınan bedel ile devam

Kesici : Normal Yüklü ya da arızalı elektrik devrelerini açıp kapayan cihazdır.devam

Yük Düşme : Üretim Grubunun üretmiş olduğu yükün bağlı bulunduğu şebekede daha alt bir seviydevam

Net Düşü : Hidroelektrik santrallarında baraj gölü su yüzeyi ile su alma ağzı arası devam