İleti Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Türkçe-Dil Bilgisi Terimi Olarak İleti:
Mesaj. İletişim araçlarıyla okur ya da izleyicilere aktarılan olay ya da yorum.

Dil ve Anlatım Terimi Olarak İleti:
Bir edebiyat eserinde sanatçının asıl iletmek istediği temel düşünce, verilmek istenen mesaj.

Edebiyat Terimi Olarak İleti:
Sanatçının ya da yazarın eseriyle iletmek istediği asıl düşünceye verilen addır.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Terimi Olarak İleti:
Yazı veya sözle verilen, gönderilen bilgi, mesaj.

İleti ile ilgili benzer terimler:

Özdeyiş : Bir düşünceyi, bir duyguyu, bir ilkeyi kısa ve kesin bir biçimde anlatandevam

Kelam : 1-Söz. 2-Söyleyiş biçimi, söyleme. 3-Allah'ın varlığını ve İslam dindevam

Entrika : Bir işi sağlamak veya bozmak için girişilen gizli çalışma, oyun, dolap, düzendevam

Mescid-i Aksâ : En uzak mescid demektir. Mescid-i Aksâ, Küdüs'dedir. İlk kıblemizdir. Beydevam

Abdest Bozmak : 1. İdrar veya dışkı yapmak için ayakyoluna, helâya gitme. 2. Yellenmek.devam

Teşrik Tekbirleri : Kurban bayramının birinci gününe yevm-i nahir, diğer üç gününe ise eyyâm-ı tedevam