İleriye Dönük Tahmin Yöntemi (Prospektif Tahmin) Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak İleriye Dönük Tahmin Yöntemi (Prospektif Tahmin):
Geleceğe ilişkin çeşitli sayısal tahminlerden oluşan bir yaklaşımdan yararlanılarak, tek bir tahminin sakıncalarını ortadan kaldıran analiz yöntemidir. Enerji üretim ya da talep gelişiminin irdelenmesi için kullanılan bu yöntemde, analiz global düzeyde ele alınmakta ve sayısal duruma getirilebilen ya da getirilemeyen değişkenler incelenmekte, bunların arasındaki dinamik ilişkiler gözlenmekte, bugünkü durumun ayrıntılarından hareket edilerek gelecek için çok yönlü sonuçlara varılabilmektedir. Yöntem, enerji sektörü ile ilgili yapısal etkilerden yararlanmaktadır.

Not: Bu yöntem özellikle, geleceğe ilişkin koşulların belirsiz olduğu durumlarda kullanılır.

İleriye Dönük Tahmin Yöntemi (Prospektif Tahmin) ile ilgili benzer terimler:

Güç : Birim zamanda üretilen veya tüketilen elektrik enerjisi miktarıdır. (kdevam

Net Kapasite (Net Capacity) : Santralın veya yardımcı ünitelerinin iç ihtiyaçları da kullanıldıktan sonrdevam

Kesici Kabin : Bir elektrik sisteminin/şebekesinin hatlarını ya da dağıtım tesislerini sdevam

Dikey Entegre Elektrik Yükümlülüğü : Elektrik üretim, iletim ve dağıtım işlevlerinden iki veya daha fazlasınındevam

Nihai Tüketici : Elektriği kendi kullanımı için satın alan tüketici.devam

Marjinal Üretim Kapasite Maliyeti : Verilen bir planlama güvenilirlik kriterine dayalı olarak, belirli bidevam