İleriye Dönük Tahmin Yöntemi (Prospektif Tahmin) Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak İleriye Dönük Tahmin Yöntemi (Prospektif Tahmin):
Geleceğe ilişkin çeşitli sayısal tahminlerden oluşan bir yaklaşımdan yararlanılarak, tek bir tahminin sakıncalarını ortadan kaldıran analiz yöntemidir. Enerji üretim ya da talep gelişiminin irdelenmesi için kullanılan bu yöntemde, analiz global düzeyde ele alınmakta ve sayısal duruma getirilebilen ya da getirilemeyen değişkenler incelenmekte, bunların arasındaki dinamik ilişkiler gözlenmekte, bugünkü durumun ayrıntılarından hareket edilerek gelecek için çok yönlü sonuçlara varılabilmektedir. Yöntem, enerji sektörü ile ilgili yapısal etkilerden yararlanmaktadır.

Not: Bu yöntem özellikle, geleceğe ilişkin koşulların belirsiz olduğu durumlarda kullanılır.

İleriye Dönük Tahmin Yöntemi (Prospektif Tahmin) ile ilgili benzer terimler:

Toptan Satış Fiyat Tarifesi : MAMS tarafından her yıl Büyük Ölçekli Besleme Noktalarında belirlenen enedevam

Pompajla Biriktirmeli Santral : Rezervuarı pompaj yoluyla kısmen ya da tamamen doldurulan hidroelektridevam

Puant Tüketimi : Bir şebekedeki en yüksek enerji tüketimidir.devam

Enerji Yatırımı : Bir sistem ya da tesisin inşası için gerekli olan enerji miktarı toplamıdevam

Faydasızlık (Unavailability) : Alınabilir gücün maksimum kapasiteden daha düşük olması durumu.devam

Şirket : Görev ve sorumlulukları yasalarla belirtilen, Enerji Elektrik Üretimi vdevam