İkincil (Sekonder) Enerji (Türetilen Enerji) Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak İkincil (Sekonder) Enerji (Türetilen Enerji):
Primer enerjinin ya da diğer sekonder enerji biçimindeki enerjilerin dönüştürülmesi sonucu elde edilen enerjidir.

İkincil (Sekonder) Enerji (Türetilen Enerji) ile ilgili benzer terimler:

Talep : Müşterilerin Aktif ve/veya Reaktif Enerji talepleri.devam

ÇED : Çevre Etki Değerlendirme.devam

Bağlantı Gücü : Kullanım yerinin elektrik projesinde belirtilen kurulu güç ve kullanma fdevam

Faydalı Enerji (Useful enrgy) : Tüketici tarafından doğrudan faydalanılan enerji (aydınlatma, ısınma, pişdevam

Orta Gerilim : 1 kV'dan yüksek olup 36 kV'u geçmeyen gerilim.devam

Kapasitör : Elektrik devrelerinde Ic akımını küçültmek veya büyütmek için kullanılan kdevam