İkincil Enerji Girdisi Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak İkincil Enerji Girdisi:
İkincil enerji (örneğin; elektrik enerjisi) bir proseste tüketimidir.

İkincil Enerji Girdisi ile ilgili benzer terimler:

BET : Birincil Enerji Talebi-Tüketimidevam

Saatlik Ani Puant : 24 saatlik günün seçilen puant (gündüz, Akşam şeklinde) saatlerindeki 5'devam

Yardımcı Yakıt : Ana yakıt haricindeki bir Üretim Grubunun start edilmesi ve/veya Aşırı devam

Kumanda Salonu : Kumanda panolarının yer aldığı oda ya da salondur.devam

NGS (National Grid System) : (Ulusal Kablo Şebekesi Sistemi.) (USS)devam

Enerji Yatırımı : Bir sistem ya da tesisin inşası için gerekli olan enerji miktarı toplamıdevam