İkincil Enerji Girdisi Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak İkincil Enerji Girdisi:
İkincil enerji (örneğin; elektrik enerjisi) bir proseste tüketimidir.

İkincil Enerji Girdisi ile ilgili benzer terimler:

Enerji Yatırımı : Bir sistem ya da tesisin inşası için gerekli olan enerji miktarı toplamıdevam

Ekonometri : Matematiksel formüller ve istatistik deneyimlerin sentezi olan bir ekodevam

Senkronize Olunacak Minumum Süre : Üretim Grubuna, sisteme senkronize olması gereken zamana ilişkin bilgi devam

Tek (Ana) Bara ve Tranferli Sistem : Bir ana bara ve bir transfer baradan oluşan bara düzenidir.devam

Koruma Sistemleri : Enerji Sistemindeki hatalı durumların belirlenmesi ve, görsel ve işitsdevam

Tükenebilir Enerji Kaynakları : Halen ekonomik yönden işletilebilir durumda ya da ileride ekonomik oladevam