İkincil Enerji Girdisi Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak İkincil Enerji Girdisi:
İkincil enerji (örneğin; elektrik enerjisi) bir proseste tüketimidir.

İkincil Enerji Girdisi ile ilgili benzer terimler:

TWh : (Teta-Watt-Saat) Milyar kwh.devam

ETKB : Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı.devam

PPA : Power purchase Agreement. Enerji Alış Sözleşmesi.devam

Toptancı Tüketiciler : Üye Devletler varlıklarını tanırsa elektriği alan ve satan ve kurulduklarıdevam

Güç Faktörü : Alternatif akım aygıtlarının elektrik tüketiminin ölçümünde kullanılan fdevam

Net Düşü : Hidroelektrik santrallarında baraj gölü su yüzeyi ile su alma ağzı arası devam