İdadi Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Tarih Terimi Olarak İdadi:
Bugünkü liselere denk olan, 1883 yılında açılan ve öğrencileri yüksek öğrenime hazırlayan okuldur. Buraya girebilmek için ortaokul dengi bir okul olan rüştiyeyi bitirmek gerekliydi. Meşrutiyetin ikinci kez ilanından sonra adı sultani olarak değiştirilmiştir.

İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Terimi Olarak İdadi:
Osmanlı Devleti'nde aşağı yukarı lise derecesinde okullara verilen adı.

Osmanlıca Terimi Olarak İdadi:
Lise derecesindeki okullara verilen ad.

Genel Türkçe Terimi Olarak İdadi:
Fakülte

Sosyal Bilgiler Terimi Olarak İdadi:
Lise derecesindeki eğitim kurumu.

İdadi ile ilgili benzer terimler:

Mektup : Bir şeye haber vermek, bir şeyi sormak ya da istemek için birine gönderidevam

İdadi : Lise derecesindeki eğitim kurumu.devam

Yerel : Belirli bir yer ile ilgili olan, mahalli, lokal.devam

Sosyoloji : Bir toplumun örfünü, âdetini, yaşam biçimlerini, toplumsal olay ve kurumladevam

Demografik : Nüfus bilimiyle ilgili.devam

Spastik : Beyin zedelenmesi yüzünden kasları istemsiz olarak kasılmış kimse.devam