İdadi Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Tarih Terimi Olarak İdadi:
Bugünkü liselere denk olan, 1883 yılında açılan ve öğrencileri yüksek öğrenime hazırlayan okuldur. Buraya girebilmek için ortaokul dengi bir okul olan rüştiyeyi bitirmek gerekliydi. Meşrutiyetin ikinci kez ilanından sonra adı sultani olarak değiştirilmiştir.

İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Terimi Olarak İdadi:
Osmanlı Devleti'nde aşağı yukarı lise derecesinde okullara verilen adı.

Osmanlıca Terimi Olarak İdadi:
Lise derecesindeki okullara verilen ad.

Genel Türkçe Terimi Olarak İdadi:
Fakülte

Sosyal Bilgiler Terimi Olarak İdadi:
Lise derecesindeki eğitim kurumu.

İdadi ile ilgili benzer terimler:

Marş : Bir toplumu simgelemek için düzenlenmiş müzik.devam

Kaynak : 1. Gelir, kazanç, sağlık vb.ni sağlayıcı öge. 2. Araştırma ve incelemede ydevam

Figür : Bir dansı oluşturan, ölçülü adımlarla beliren zincirleme hareketlerden hdevam

Global : Toptan, küresel.devam

Riayet Etmek : Uymak, boyun eğmek.devam

Kurgan : 1- İlk Çağda mezar üzerine toprak yığılarak yapılan küçük tepe. 2- Tepe biçimindedevam