IRD (İntegrated Receiver Decoder) Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Uydu Terimi Olarak IRD (İntegrated Receiver Decoder):
Uydu sinyallerini almaya ve işlemeye yarayan cihaz. Çıkışında video monitörlerinin kullanabileceği temel bant video veya standart TV alıcılarının kullanabileceği RF olabilir.

IRD (İntegrated Receiver Decoder) ile ilgili benzer terimler:

Attenuator : Zayıflatıcı, uydu sinyallerini zayıflatan pasif devre elemanı.devam

Demodülasyon : Bir taşıyıcı üzerine modüle edilmiş olan bilgi sinyalinin taşıyıcının devam

Cassegrain Antenna : Cassegrain Çanak Anten. Cassegrain Teleskopların örneklenmiş, çift çanaklı devam

Attenuation : Zayıflama, iletimin başladığı noktadan, hedefe kadar olan sinyal zayıfladevam

Bird : Haberleşme uyduları için argo.devam

Ground Station : Yer istasyonu.devam