Hz. Îsa Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Terimi Olarak Hz. Îsa:
Yahudilere peygamber olarak gönderilmiş olan ve babasız olarak annesi Hz. Meryemden dünyaya gelen, bebekliğinde konuşan, Kutsal kitap olarak İncil verilen peygamber.

Hz. Îsa ile ilgili benzer terimler:

Huşu : 1- Allah'a boyun eğme. Allah'a karşı korku ile karışık sevgiden gelen ededevam

Müstehab : Dinimize göre yapılması istenilen, fakat terkedilmesi yasaklanmayan işdevam

Âlicenap : 1- Cömert. 2- Onurlu, şerefli.devam

Edebiyat : Olay, duygu ve düşünceyi dil aracılığı ile biçimlendirme sanatı.devam

Vicdan : Kişiyi kendi davranışları hakkında bir yargıda bulunmaya iten, kişinindevam

Bedene : Sözlükte büyükbaş hayvan anlamına gelen "bedene", bir hac terimi olaradevam