Hz. Zeyneb Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Terimi Olarak Hz. Zeyneb:
Peygamber (sav)' in kızlarından birisi.

Hz. Zeyneb ile ilgili benzer terimler:

Zeval vakti : Güneşin tam tepe noktasındaki anına zeval vakti denir.devam

Acir : Malını kirâya veren. Kirâdaki binânın ve eşyânın tâmiri ve zamanla tıkanmış borudevam

İslamiyet : İslamiyet, Allah'ın Cebrail ismindeki melek ile Hazreti Muhammed'e gönddevam

Bağnazlık : Bir düşünceye, bir inanışa aşırı ölçüde bağlanıp ondan başkasını düşünmeme devam

Arş : 1- Mecazî anlamda, ilahî hükümranlık tahtı demektir. 2- İslâm'a göre, bütüdevam

Akabe : 1- Medine'ye hicretin kararlaştırıldığı görüşmeler. 2- Hz. Muhammed'indevam