Hz. Ümmü Gülsüm Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Terimi Olarak Hz. Ümmü Gülsüm:
Peygamber (sav)' in kızlarından birisi.

Hz. Ümmü Gülsüm ile ilgili benzer terimler:

Ukubat : Fıkıh ilminin dört büyük kısımlarından biri olan cezalarla ilgili bölüdevam

Rivayet : 1- Hz. Peygamber'in söz, onay ve eylemlerinin yazılı veya sözlü olarakdevam

Kıble : Sözlükte cihet, yön anlamına gelen kıble, dini bir kavram olarak, Müsldevam

Mescidi Aksâ : Kudüste Süleyman (as) tarafından yaptırılmış olan ve müslümanların ilkdevam

Hicaz : Mekke ve Medine şehirlerini içine alan bölgeye verilen isim.devam

Hinduizm : İneğin kutsal kabul edildiği, karma ve tenasüh inancının görüldüğü hintlilerin ddevam