Hz. Rukiye Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Terimi Olarak Hz. Rukiye:
Peygamber (sav)' in kızlarından birisi.

Hz. Rukiye ile ilgili benzer terimler:

Fırka-i Naciye : 1-Ehl-i sünnet vel cemaat yolundan ayrılmayan Müslümanlar. 2-Cehennem'devam

Dedikodu : Başkalarını çekiştirmek ve kınamak üzere yapılan konuşma.devam

İhsar : 1- Hac da, hastalık, düşman tarafından engelleme gibi mazeretle ihramadevam

Ukaz : Mekke civarında kurulan panayırlardan birine verilen ad.devam

Hz. Fâtıma : Peygamber (sav)' in soyunun devam ettiği ve Peygamber (sav) Efendimizden devam

Tebeut : Tabiini gören kimselerdir.devam