Hz. Hüseyin Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Terimi Olarak Hz. Hüseyin:
Peygamber (sav) in torunu.

Hz. Hüseyin ile ilgili benzer terimler:

Çıhar Yâr-ı Guzin : Peygamber efendimizin dört seçkin ve büyük halîfesi: Hazret-i Ebû Bekr, Hadevam

Abdu'l Azîm : El-Azim, azamet sahibi anlamınadır.devam

Abdu'l Bâki : Allah'ın bekasını gösterip fena-i külle erdiğinde onunla baki kıldığı kuldurdevam

Gusül : Bedenin bütününün özel bir şekilde kurbet (=Allah'a yaklaşma) kastı ildevam

Kültür : Tarihsel, toplumsal gelişme süreci içinde ortaya çıkan bütün maddi ve manedevam

Kunut : Namazın ikinci rekâtında kıraattan sonra ellerin iç kısmını yüzün karşısındevam