Hz ? Hertz Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Uydu Terimi Olarak Hz ? Hertz:
Saniyede Cycle sayısı; bir saniyedeki tam elektrik dalgalarının sayısını ifade eden elektromanyetik frekans ölçü brimi. Bir kilohertz (KHz) saniyede bin saykl; bir megaHertz (MHz) is bir milyon; bir gigaHertz (GHz) bir milyardır

Hz ? Hertz ile ilgili benzer terimler:

Frequency Spectrum : Frekans aralığı.devam

Bit Error Rate : Bit Hata Oranı; bir mesaj dizinindeki bitlerin hatalı mesajlara oranı devam

Clarke Belt/Orbit : Doğrudan ekvatorun 36.000 km üstündeki yörüngede uydular yere göre sabit devam

Aloha : Aloha uydu haberleşme sistemleri için geliştirilmiş, çoklu erişim teknolojdevam

Baud : Bir saniyede iletilen sembol sayısı.devam

Tracking : Bir antenin uydudan gelen sinyaldeki bozulmayı minimize edecek şekildedevam