Hz. Hatice Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Terimi Olarak Hz. Hatice:
Peygamber (sav)' in mübarek eşi, İlk müslümanlardandır ve Medineye hicretten önce vefat etmiştir. Peygamber (sav)' in bu evlilikten 6 çocukları dünyaya gelmiştir. Bunlar Abdullah, Kasım, Fatıma, Zeyneb, Rukiye, Ümmü Gülsüm

Hz. Hatice ile ilgili benzer terimler:

Balaban Han : Balaban Han es-Sultânü'l-a'zam Gıyâsü'd-dünyâ ve'd-dîn Uluğ Han Ebü'l-Muzaffer Badevam

Musevilik : Musa (as) peygamberleri olduğu için Yahudiliğe verilen diğer isim.devam

Nebî (Resûl) : Allah'tan vahiy yoluyla aldığı emir ve yasakları insanlara ulaştırmakla gdevam

Musibet : Ansızın gelen felaket, sıkıntı veren şey.devam

Hitan : Erkek çocukların sünnet ettirilmesidir.devam

Sa'y(Say) : 1-Hac ya da Umre yaparken Kâbe yakınlarında bulunan Safâ ile Merve tepelerdevam