Hz. Fâtıma Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Terimi Olarak Hz. Fâtıma:
Peygamber (sav)' in soyunun devam ettiği ve Peygamber (sav) Efendimizden sonra vefat eden kızı.

Hz. Fâtıma ile ilgili benzer terimler:

Sekte : Susmak, konuşmayı ve okumayı kesmek.devam

Müşrik : Allah'a ortak koşan. Allah'a inandığı hâlde put veya benzeri şeyleri de iladevam

Akîde : İnanç, inanılacak şey (çoğulu: Akâid).devam

Câhiliye Dönemi : Peygamber (sav)' den önce Arapların yaşadığı döneme verilen isim.devam

Fatiha : Fatiha Kur'an-ı Kerim'in ilk suresidir. Fatiha'nın kelime anlamı "açan, devam

Asrı Saâdet : Peygamber (sav)'in peygamberliğinden sonraki döneme verilen isim, mutluludevam