Hz. Fâtıma Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Terimi Olarak Hz. Fâtıma:
Peygamber (sav)' in soyunun devam ettiği ve Peygamber (sav) Efendimizden sonra vefat eden kızı.

Hz. Fâtıma ile ilgili benzer terimler:

Ranuna : Hz. Peygamber (sav)'in Medine'ye hicret ettiğinde uğradığı ve ilk hutbenin okundevam

Ahd-i Atik : 1- Eski sözleşme, anlaşma; Tevrat. 2- İsrailoğulları'na Hz. İsa'dan öncdevam

Fetva : 1. Şer'î hükümlerde müçtehidin belirttiği görüş. Herhangi bir işin dîne (İslâmiyet'devam

Nafile : Farz, vacib ve sünnet ibadetlerin dışında sevap kazanmak için yapılan vedevam

İddet : Boşanma veya kocasının ölmesinden ötürü yeniden evlencek kadının bekledevam

Terviye : Sözlükte suya kandırmak anlamına gelen terviye Zilhicce ayının 8. günüdevam