Hz. Ayşe Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Terimi Olarak Hz. Ayşe:
Peygamber (sav)'in hanımlarından birisi, Hz. Ebu Bekirin kızı.

Hz. Ayşe ile ilgili benzer terimler:

İçki : İçildiğinde azıda çoğu da sarhoşluk veren insanın aklını ve iradesini kullandevam

Büyü : Tabiat kanunlarına aykırı sonuçlar elde etmek iddiasında olanların başvudevam

Hamraul Eset (Hamrau'l Eset) : Medine'nin güneyinde bir yer adı, Hz Peygamber Uhud Savaşı'ndan sonra devam

Müfessir : Tefsir yapan alimlere verilen ad.devam

Takvâ : Allah korkusu, dinin yasak ettiği şeylerden veya haram olduğu şüphesi olan şdevam

İstibrâ : Pisliği temizleme usûlüne denir. İstibrâ kelimesi üç yerde kullanılır: 1- İddevam