Hurafe Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Terimi Olarak Hurâfe:
Akla ve ilme aykırı olan ve hiçbir temeli bulunmayan batıl inançlar ve uygulamalardır. Dine sonradan girmiş uydurma, boş inanç. Çarpık davranış biçimlerini ifade eden hikâyeler.

Tarih Terimi Olarak Hurafe:
Dine sonradan girmiş yanlış inanç.

İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Terimi Olarak Hurafe:
Dine sonradan girmiş yanlış inanç.

Kur'an-ı Kerim Terimi Olarak Hurafe:
1. Batıl dinlerden ve halk arasında uydurulan masallardan kalma aslı esası olmayan inanışlar. Kur'an-ı Kerim ve Hz. Peygamber'in sünnetiyle çatışma hâlinde olan her türlü düşünce, inanç, davranış ve bidat.

2. Dine sonradan girmiş yanlış, batıl inanç.

Hurafe ile ilgili benzer terimler:

Kelam : 1. Bir düşünceyi eksiksiz olarak anlatan kelime dizisi, kavil. 2. Bdevam

Tarikat : Aynı dinin içinde birtakım yorum ve uygulama farklılıklarına dayanan, badevam

Mahrem : 1. Yakın akrabadan olduğu için nikâh düşmeyen kimse. 2. Saygıya ve gizlendevam

Buhran : Ruhi sıkıntı, bir işin, bir olayın geldiği karışık safha, içinden çıkılması zdevam

Kitab-ı Mukaddes : Tevrat, Zebur, İncil'e verilen ortak ad.devam

Mahya : Ramazan gecelerinde, camilerde iki minare arasına gerilen ipler üzerindevam