Hudeybiye Barışı Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Terimi Olarak Hudeybiye Barışı:
Mekkeli Müşriklerle 628 tarihinde yapılan anlaşma.

Hudeybiye Barışı ile ilgili benzer terimler:

Müellefei Kulüb : İslamiyet'e ısındınnak için kıymet vererek farklı lütufla muamele edilenldevam

Necid : Arabistan'ın kuzey doğusunda bulunan Hicaz ile Dehna arasındaki bölge.devam

Mabet : Kulluğun ortaya konulduğu, topluca ibadet yapılan yer, ibadethane.devam

Teşrik Tekbirleri : Kurban bayramının birinci gününe yevm-i nahir, diğer üç gününe ise eyyâm-ı tedevam

Karzı Hasen : Çıkar gözetmeksizin Allah (c.c.)'ın rızası için ödünç para vermektir.devam

İnziva : Dış dünyayla bütün bağlarını keserek Allah'la birleşebilmek için insanın kedevam