Hızır Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Terimi Olarak Hızır:
Halen yaşadığı, darda kalanlara yardım ettiği düşünülen Musa (as) ile yolculuk eden, Allahın veli kullarından. Hızır gibi yetişti. Kesene Hızır uğrasın.

Hızır ile ilgili benzer terimler:

Taassub : Bir inanca, bir fikre körü körüne bağlı kalıp diğerlerine tahammül edememe.devam

Ebedî ve Ezelî : Ebedî, sonu olmayan; ezelî ise başlangıcı olmayandır.devam

Râbıta : Kalbini büyük velilerin kalbine bağlayarak onlardan feyz alma.devam

Cenaze Namazı : Vefat eden Müslümanların ardından; rukusuz ve secdesiz olarak ayakta kdevam

Vahiy : 1- Yüce Allah'ın dilediği şeyleri peygamberlerine, özel yolla bildirmesiddevam

Fecr-i Sadık : İkinci fecir, birinci fecirden sonra ufukta yatay şekilde görülen ağarma. devam