Hız Regülatör Eğim Karakteristiği Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Hız Regülatör Eğim Karakteristiği:
Bir Üretim Grubunun hız regülatörünün, Enerji Sistemi Frekansında meydana gelen, Üretim Grubunun çıkışını sıfırdan tam kapasiteye çıkartacak düzeydeki düşümünü simgeleyen işlemleri. Üretim santralı terminallerinde ölçülen tam kapasiteye çıkartacak düzeydeki düşümünü simgeleyen işlemleri. Üretim santralı terminallerinde ölçülen tam kapasite üretim, Maksimum Güç hariç olmak üzere, Üretim Grubunun kullanılan her bir yakıtla sağlanan azami istikrarlı üretimini gösterir.

Hız Regülatör Eğim Karakteristiği ile ilgili benzer terimler:

EDF : Fransız Elektrik Kurumu.devam

Su Düzeyi : Su tutma uzunluğu boyunca su düzeyidir.devam

Manevra : Sistemin belli kısımlarını devreye sokmak veya devreden çıkarmak için YDM'devam

Gaz Türbini : Yüksek sıcaklık ve basınçtaki yanma gazlarının hareket sağladığı ve bu gazlarıdevam

Kumanda Salonu : Kumanda panolarının yer aldığı oda ya da salondur.devam

İletim Kapasitesi : Bir iletim hattının nominal değerlerindeki ilettiği elektrik enerjisidir. (Kdevam