Hız Regülatör Eğim Karakteristiği Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Hız Regülatör Eğim Karakteristiği:
Bir Üretim Grubunun hız regülatörünün, Enerji Sistemi Frekansında meydana gelen, Üretim Grubunun çıkışını sıfırdan tam kapasiteye çıkartacak düzeydeki düşümünü simgeleyen işlemleri. Üretim santralı terminallerinde ölçülen tam kapasiteye çıkartacak düzeydeki düşümünü simgeleyen işlemleri. Üretim santralı terminallerinde ölçülen tam kapasite üretim, Maksimum Güç hariç olmak üzere, Üretim Grubunun kullanılan her bir yakıtla sağlanan azami istikrarlı üretimini gösterir.

Hız Regülatör Eğim Karakteristiği ile ilgili benzer terimler:

Yapım Süresi (Teslim Süresi) : Bir enerji tesisinin sipariş tarihi (ya da belirtilen bir tarih-şantiydevam

Ekip : Bir santral, kat, trafo merkezi gibi elektriki cihaz, makine, tesise Adevam

Çift Baralı Sistem : İki ana bara ve Bar Bağlayıcılı Bara düzenidir.devam

İletim Sistemi : TUISO ve İletim Hizmeti Sağlayıcıları tarafından işletilen enterkonnekte İldevam

Yardımcı Yakıt : Ana yakıt haricindeki bir Üretim Grubunun start edilmesi ve/veya Aşırı devam

Satıcı Piyasası : (Seller's Market) Elektrik talebinin üretimden yani arzdan fazla olduğu ddevam