Hız Regülatör Eğim Karakteristiği Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Hız Regülatör Eğim Karakteristiği:
Bir Üretim Grubunun hız regülatörünün, Enerji Sistemi Frekansında meydana gelen, Üretim Grubunun çıkışını sıfırdan tam kapasiteye çıkartacak düzeydeki düşümünü simgeleyen işlemleri. Üretim santralı terminallerinde ölçülen tam kapasiteye çıkartacak düzeydeki düşümünü simgeleyen işlemleri. Üretim santralı terminallerinde ölçülen tam kapasite üretim, Maksimum Güç hariç olmak üzere, Üretim Grubunun kullanılan her bir yakıtla sağlanan azami istikrarlı üretimini gösterir.

Hız Regülatör Eğim Karakteristiği ile ilgili benzer terimler:

Türbin : Ana milin dönmesi için gerekli hareketin türbin ve motor kanatları üzeridevam

Tek (Ana) Baralı Sistem : Yalnız bir ana baradan oluşan bara düzenidir.devam

Alıcı (Almaç) : Elektrik enerjisiyle çalışan makine ve cihazların genel adıdır.devam

Talep : Müşterilerin Aktif ve/veya Reaktif Enerji talepleri.devam

Baz Yük (Based load ) : Bir zaman periyodu boyunca en düşük yük.devam

Tüketiciler : Toptancı veya nihai tüketiciler ve dağıtım şirketleri.devam