Hırs Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Terimi Olarak Hırs:
Sonu gelmeyen istekler, aç gözlülük.

Kur'an-ı Kerim Terimi Olarak Hırs:
Sonu gelmeyen istek, aşırı tutku.

Hırs ile ilgili benzer terimler:

Ayin : Dini tören.devam

Tasadduk : Sadaka verme.devam

Fesat : Karışıklık, bozgunculuk, bir şeyin normal hâlinden ve hedefinden çıkıp yardevam

İltimas : 1. Haksız yere, yasa ve kurallara uymaksızın kayırma, arka çıkma. 2. devam

Fâcir : Günaha dalan, günahkâr, isyankâr, azgın. İslam'ın koymuş olduğu emirleri ve yadevam

Teamül : Bir yerde öteden beri olagelen davranış.devam