Hıristiyanlık Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Terimi Olarak Hıristiyanlık:
Üçlü tanrı, aforoz etme, günah çıkarma gibi inançları olan aslı bakımından bir hak din iken sonradan değişikliğe uğramış din.

Hıristiyanlık ile ilgili benzer terimler:

Bedir Savaşı : Mekkeli müşriklerle 624 tarihinde yapılan ilk savaş.devam

Aşır : Bir dinî tören sırasında veya cemaatle namaz kılınıp dua edildikten sonrdevam

Seyri Sülûk : insanın tasavvuf disiplini altında manevi yürüyüşünü ifade eden bir tedevam

Farz : 1. Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de ve Peygamber Efendimizin hadislerinde kedevam

İhtilaf : Ayrılık, anlaşmazlık, aykırılık, uyuşmazlık.devam

Mensup : Bir yerle veya bir kimseyle bağlantısı olan, ilişkili.devam