Hıristiyanlık Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Terimi Olarak Hıristiyanlık:
Üçlü tanrı, aforoz etme, günah çıkarma gibi inançları olan aslı bakımından bir hak din iken sonradan değişikliğe uğramış din.

Hıristiyanlık ile ilgili benzer terimler:

Mescidi Harâm : Kâbe'yi de içine alan kutsal mekan.devam

Ta'dîl-i erkân : Rükünleri doğru ve düzgün yapma. Namazın rükünlerini yerli yerince yapmakdevam

Rükû : Sözlükte eğilmek manasına gelir. Namazda eller dizlere erecek ve sırt iledevam

Sünnet-i Müekkede (müekket, kuvvetli sünnet) : Peygamber (s.a.v.) Efendimizin devam edipte pek az yapmadıkları ibadetdevam

Tahmid : Rabbena lekel hamd demektir.devam

Cemaat : 1- Toplu olarak namaz kılarken imama uyan kimse ya da kimseler. 2- devam