Hipoksi Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Trafik ve İlk Yardım Terimi Olarak Hipoksi:
Organ veya dokularda oksijen azlığı.

Sağlık-Tıp Terimi Olarak Hipoksi:
Organ ve dokularda oksijen azlığı

Beden Eğitimi ve Spor Terimi Olarak Hipoksi:
Oksijen yoğunluğunun düşmesi, Oksijen azlığı.

Hipoksi ile ilgili benzer terimler:

Z Bandı : Miyofibrillerde bir sarkomerin boyunu belirleyen protein bandı.devam

Subjektif : Öznel.devam

Orbiculer : Bir boşluğun etrafını çepeçevre saran kaslar.devam

Pi : İnorganik fosfat.devam

Ölçüt : Bir yargıya varmak veya değer vermek için başvurulan ilke, kıstas, mısdak, devam

Kent : Tarım üretiminin en aza indiği teknolojinin gelişmesiyle artan nüfusla bidevam