Hinduizm Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Terimi Olarak Hinduizm:
İneğin kutsal kabul edildiği, karma ve tenasüh inancının görüldüğü hintlilerin dini

Hinduizm ile ilgili benzer terimler:

Tevekkül etmek : Bir işte başarıya ulaşmak için gerekli her türlü çalışmayı yaptıktan sonradevam

Dedikodu : Başkalarını çekiştirmek ve kınamak üzere yapılan konuşma.devam

Abbasiye : Ebu'l-Abbas Ahmet b. Muhammed b. Abdurrahman b. Ebi Bekri'l-Ensari'l-Edevam

Esnaf : Küçük sermaye ve sanat sahibi.devam

Vaiz : Dinî konularda insanları aydınlatma görevi yapan ve bu amaçla va'z (dini kdevam

Asr Suresi : Kuranı Kerimin 3 ayetten oluşan en kısa surelerinden birisi.devam