Hinduizm Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Terimi Olarak Hinduizm:
İneğin kutsal kabul edildiği, karma ve tenasüh inancının görüldüğü hintlilerin dini

Hinduizm ile ilgili benzer terimler:

Muhkem : Sağlam, anlamı açık, yoruma gerek olmayan, okunduğunda manası hemen anlaşılan.devam

Abâdile : Abdullahlar. Peygamber efendimizin Eshâb-ı kirâmı (arkadaşları) arasında fdevam

Sıla-i Rahim : Akrabayı arayıp sormak, kusurlarını bağışlamak, ihtiyaçlarında yardım etmekdevam

Batıl İnanç : Doğaüstü olaylara, gizli ve akıl dışı güçlere, kehanetlere aşırı derecede bdevam

Hira : İlk vahyin geldiği mağara.devam

Bâtın : Gizli demektir.devam