Hezl Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Edebiyat Terimi Olarak Hezl:
Alay, eğlence, şaka anlamına gelen bu sözcük, tür adı olarak bir konuyu alaylı bir söyleyişle işleyen şiirler için kullanılmıştır.

Hezl ile ilgili benzer terimler:

Aydınlanma Dönemi : Avrupa'da XVII. Yüzyılın ikinci yarısı ile XIX. Yüzyılın ilk çeyreğini kapsdevam

Ortaoyunu : 1. Sahne olarak kabul edilen ve etrafı seyircilerle kuşatılmış bir aladevam

Dağınıklık : Söylenenlerin birbirini tutmayıp bütünlükten yoksun olma durumu.devam

Akd Ü Hall : Düğümleme ve çözülme. Divan edebiyatında nesir bir eseri nazma çevirmeye akd,devam

İkinci Yeni : Garipçilere bir tepki olarak doğdu. "Şiirde anlam gerekmez" savından hareketdevam

Edebiyat Tarihi : Bir milletin bilinen ilk ürünlerinden başlayarak bütün edebî eserlerini,devam