Hezl Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Edebiyat Terimi Olarak Hezl:
Alay, eğlence, şaka anlamına gelen bu sözcük, tür adı olarak bir konuyu alaylı bir söyleyişle işleyen şiirler için kullanılmıştır.

Hezl ile ilgili benzer terimler:

Akıcılık : Sözcük ve cümlelerin dile takılmadan kolayca okunabilmesi için anlatılmadevam

Maklub : Harfleri tersten sıralandığında yine aynı sözcük çıkan sözcükler. Örneğin mum, devam

Klasisizm : 17. yüzyıl Avrupa'da, özellikle de Fransa'da gelişen; eski Yunan ve Ladevam

Tip : Öykü, roman, masal gibi anlatısal türlerde ve oyunlarda benzer özellikldevam

Parodi : Ağırbaşlı, ciddi bir yapıtın tümünü ya da bir bölümünü, biçimsel özelliklerdevam

Trajik : Trajedi ile ilgili; dehşetli, kaçınılması elde olmayan üzücü olaylarla idevam