Hezl Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Edebiyat Terimi Olarak Hezl:
Alay, eğlence, şaka anlamına gelen bu sözcük, tür adı olarak bir konuyu alaylı bir söyleyişle işleyen şiirler için kullanılmıştır.

Hezl ile ilgili benzer terimler:

Rekâket : Kelime veya cümlelerin düzensiz sıralanmasından ileri gelen okumayı zodevam

İnşa : Divan edebiyatında edebi sanatlarla yüklü, süslü düzyazılara verilen idevam

Romantizim : Fransa'da 18. Yüzyılın sonlarında klasik edebiyat akımına tepki olarakdevam

Barok : Aşırı derecede süslü sanat tutumu. Batı edebiyatlarında dengeden çok hardevam

Müntehabât : Seçilmiş şeyler. Çokluk aynı türde kaleme alınmış, bir veya daha fazla yadevam

Uzun Hece : Arapça ve Farsça'dan dilimize geçen sözcüklerde görülen, her zaman uzun bir devam