Hendek Savaşı Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Terimi Olarak Hendek Savaşı:
Mekkeli müşriklerle 627 taihinde yapılan savaş, diğer ismi Ahzab'tır. Medine şehrinin etrafına hendek kazıldığı için bu isim verilmiştir.

Hendek Savaşı ile ilgili benzer terimler:

Bahira : Peygamber (sav)'in amcası Ebu Taliple beraber yaptığı seyahatte onun son devam

Yobaz : 1. Kaba saba, nazik olmayan, eğitimsiz, haşin, saldırgan, düşüncesinde vedevam

Mahfaza : İçinde değerli eşyaların saklandığı kutu, kılıf.devam

Metaf : Tavaf edilen yer anlamına gelir. Mescid-i Haram içerisinde, Kâ'be'nin etradevam

Basar : Âletsiz ve şartsız olarak, gizli ve âşikâr (açık) her şeyi görmesi mânâsına, Aldevam

Hat : Çizgi, sınır çizgisi, güzel yazı.devam