Hazreti (Hz) Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Terimi Olarak Hazreti (Hz):
Zât mânâsına hürmet ve saygı ifâdesi.

Hazreti (Hz) ile ilgili benzer terimler:

İtikad : İnanma, gönülden tasdîk etme demektir. İtikadî konular denilince, iman esasldevam

İslam : Allah'ın, insanlara Peygamberi Hz.Muhammed (s.a.v.) vasıtasıyla gönderdevam

Kamil : 1- Olgun, ağırbaşlı, yetkin kimse. 2- Kültürlü, bilgili, bilgin. devam

Nebî : Kendisine kutsal kitap verilmeyen, kendinden önceki peygamberin kitabıdevam

Abdu'l Aziz : El-Azîz, yenilmeyen yegâne galip, izzet sahibi anlamınadır.devam

Fatiha : Fatiha Kur'an-ı Kerim'in ilk suresidir. Fatiha'nın kelime anlamı "açan, devam