Hazreti (Hz) Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Terimi Olarak Hazreti (Hz):
Zât mânâsına hürmet ve saygı ifâdesi.

Hazreti (Hz) ile ilgili benzer terimler:

Hılful fudûl (Hilful Fudul) : Peygamber (S.A.V.)'in Peygamberliğinden önce haksızlıklara karşı koymak vdevam

Şifa : Şifa, Kur'an-ı Kerim'in isimlerinden biridir. Şifa, kelime olarak hastaldevam

Dedikodu : Başkalarını çekiştirmek ve kınamak üzere yapılan konuşma.devam

İnkişaf : Meydana çıkmakdır.devam

Sakıncalı : Net bir hükmü olmayan konu.devam

Eshâb-ı Yemîn : Cennet ehli. Âhirette amel defterleri sağ taraflarından verilecek olan mü'devam