Hazreti (Hz) Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Terimi Olarak Hazreti (Hz):
Zât mânâsına hürmet ve saygı ifâdesi.

Hazreti (Hz) ile ilgili benzer terimler:

Mes'a : Hac veya umre yapan kimselerin, Safa ile Merve arasında, sa'y ettiklerdevam

Nisap Miktarı : Dînen zengin sayılmanın ölçüsüdür.Nisap miktarı ise 80.18 gr. altın, altındevam

Âbâ-i Ulviyye : Arapça yüce, ulvi babalar demektir.devam

Selâmün Aleyküm : İki Müslüman karşılaşınca veya ayrılırken birinin diğerine; "Ben Müslümanıdevam

Hazret : Peygamberlerin ve İslami şahsiyetlerin isimlerinin başına gelen Arapça ködevam

Nâmütenahi : Sonsuz, ucu bucağı olmayan.devam