Hazret Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Terimi Olarak Hazret:
Peygamberlerin ve İslami şahsiyetlerin isimlerinin başına gelen Arapça kökenli bir kelimedir. Kısaltılmışı (Hz.) şeklindedir.

Hazret ile ilgili benzer terimler:

Müstehap Gusül : Bazı günler ve geceler veya bazı ibadetler ve ziyaretler münasebetiyledevam

Mezâlim : Boynunda şahsen tanımadığı veyahut sahibine ulaşamadığı malî hakkı olan kimseldevam

Civar : Yöre, yakın yer, dolay.devam

İstinca : Büyük abdest temizliği dediğimiz kan, meni, sidik ve gaita (büyük pislik) gidevam

Sa'y(Say) : 1-Hac ya da Umre yaparken Kâbe yakınlarında bulunan Safâ ile Merve tepelerdevam

Öfke : Engelleme, incinme veya gözdağı karşısında gösterilen saldırganlık tepkisdevam