Hazret Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Terimi Olarak Hazret:
Peygamberlerin ve İslami şahsiyetlerin isimlerinin başına gelen Arapça kökenli bir kelimedir. Kısaltılmışı (Hz.) şeklindedir.

Hazret ile ilgili benzer terimler:

Müellefe-i Kulüp : Müslüman olmayıp, kalpleri İslam'a ısındırılmak istenenlerdir.devam

İhtilat : Karmaşıklık. Karşılaşıp görüşme.devam

Cehennem : 1- Dünyada günah işleyenlerin öldükten sonra ceza görecekleri yer. devam

Lala : Çocuğun bakım, eğitim ve öğretimiyle görevli kimse. (Erkeke Lala: Mürebbi, Kadındevam

Ayrık : Başkaları, diğerleri.devam

Zebur : Allah'ın Davud (as)'a gönderdiği kutsal kitap, içinde ilahiler, güzel sözledevam