Hazret Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Terimi Olarak Hazret:
Peygamberlerin ve İslami şahsiyetlerin isimlerinin başına gelen Arapça kökenli bir kelimedir. Kısaltılmışı (Hz.) şeklindedir.

Hazret ile ilgili benzer terimler:

Teknoloji : Bir sanayi dalı ile ilgili yapım yöntemlerini, kullanılan araç, gereç ve adevam

Zamm-ı Sure : Namazda ayakta iken Fâtiha suresinden sonra okunan Kur'an-ı Kerim ayetledevam

İhram : 1- Hac veya umreye niyet eden bir kimsenin, diğer zamanlarda mübah olan bdevam

Müstehap Gusül : Bazı günler ve geceler veya bazı ibadetler ve ziyaretler münasebetiyledevam

Künye : 1- Bir kimsenin adı, soyadı, ülkesi, doğumu, mesleği gibi özelliklerini göstdevam

Dil : İnsanlar arasında fikirleri, duyguları konuşarak yada yazarak anlatmayadevam