Hazini Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Terimi Olarak Hazini:
On ikinci yüzyılda Türkistan'da yetişen Hazini, yerçekimi ve terazilerle ilgili yaptığı çalışmalarla tanınmaktadır. Hazini, Newton'dan 500 yıl önce, her cismi yer kürenin merkezine doğru çeken bir güç olduğunu söylemiştir. Roger Bacondan yüz yıl önce de, dünyanın merkezine doğru yaklaştıkça, suyun yoğunlaştığı fikrini ortaya atmıştır. Ayrıca birçok İslam şehrinde kıblenin nasıl bulunabileceği konusunda çalışmalar yapmıştır. Hazini, ışığın kırılma prensiplerini de incelemiş ve gökyüzüne temas eden güneş ışınlarının dünyaya doğrudan doğruya dik olarak değil, kırılarak ulaştığını saptamıştır. Hazini, kimyasal maddelerin yoğunluk ve özgül ağırlıklarını ölçmek amacıyla icat ettiği hassas terazilerle, kimya biliminin gelişmesine de vesile olmuştur. İcat ettiği Mizanül-Hikmet (Hikmet Terazisi) adlı hassas terazi ile yaptığı yoğunluk ve ağırlık ölçümleri, günümüz teknolojisi kullanılarak yapılan ölçümlerle oldukça yakın değerlere sahiptir. Ayrıca astronomi alanında da eserleri vardır.

Hazini ile ilgili benzer terimler:

Haşir : 1- Toplanma, bir araya gelme. 2- Bütün canlıların öbür dünyada yendevam

Muzâf Su : Bir şeyden elde edilen su -karpuz suyu gibi- veya başka bir şeyle, su devam

Tevekkül : İnsanın, her konuda kendine düşen görevleri yerine getirdikten sonra sodevam

Farz : 1. Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de ve Peygamber Efendimizin hadislerinde kedevam

Mehre : Arabistan'da bir panayır adı.devam

Taksirat : Günâhlar, kabahatlar, kusûrlar anlamındadır.devam