Hattat Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Osmanlıca Terimi Olarak Hattat:
Mesleği Arap harfleri ile güzel yazı yazmak olan kimse.

Sosyal Bilgiler Terimi Olarak Hattat:
Çok güzel el yazısı yazan sanatçı. Mesleği hattatlık olan kimse.

Yapı-Dekorasyon Terimi Olarak Hattat:
Güzel el yazıları yazan sanatçı.

Tarih Terimi Olarak Hattat:
Güzel yazı yazan.

Sanat Terimi Olarak Hattat:
1. Hat sanatıyla uğraşan kişiye "çok güzel el yazısı yazan sanatçı" anlamına gelen "hattat" adı verilir.

2. Mesleği hattatlık olan kimse.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Terimi Olarak Hattat:
Hat sanatıyla uğraşan kişi.

Yazma Eser (Hat-Tezhip-Ebru-Cilt-Minyatür) Terimi Olarak Hattat:
Hat yazan kişi. Güzel yazı yazan sanatçı. Son Abbasi halifesi Musta'sım Billâh'ın. kölesi olduğu söylenen Amasyalı Yâkut-ı Musta'sımi'ye kadar kalemin ağzı düz kesilirdi. Yakut eğri keserek tahrif-i kalemi bulmuş ve aklâm-ı sitteye yeni bir biçim kazandırmıştır. İşte Yakut'a, sanatta yaptığı bu yenilikten dolayı hattat denilmiş, hat ve hattatlık Yakut'la seçkin bir sanat ekolü hâline gelince kelime terimleşmiştir. Yakut'tan önce güzel yazı yazanlara katip denildiği gibi hattat da deniliyordu, fakat Yakut 'tan sonra yalnız hattat kelimesi kullanılmış, katip ve küttâp denilmemiştir. Mir Ali Herevi'ye göre hattat olmak için beş şey gerektir: Birincisi dikkat-i tab', ikincisi yazıdan anlamak, üçüncüsü elde kuvvet, dördüncüsü emek çekmek, beşincisi yazı için lâzım gelen kâğıt, kalem ve mürekkebin en iyilerinin bulunması.

Hattat ile ilgili benzer terimler:

Müteselsil : Huruf-ı müteselsil ile ilgili bilgilere bakınız.devam

Saykallı Âbadi : Uçuk krem veya beyaz parlak kâğıt.devam

Cam Mühre : Kağıt mühresi türüdür. Yumurta büyüklüğündedir, camdan yapılmıştır.devam

Çekmek : 1- Ebruya desen vermek için at kılı veya tığ ile serpilen boyalara çekilerek devam

Tahrir Fırçası : Yalnız tahrir çekmek için kullanılan bu fırçanın, müzehhib için özel bir önemidevam

Gelgit Ebrusu : Tarama ebrusu da denilir. Kitreli suya konulan boyalar bir. İğne ile düdevam