Hat Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Yapı-Dekorasyon Terimi Olarak Hat:
Çizgi.

Tarih Terimi Olarak Hat:
Güzel yazı yazma sanatı.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Terimi Olarak Hat:
Çizgi, sınır çizgisi, güzel yazı.

Sanat Terimi Olarak Hat:
1. Arap harfleri çevresinde oluşmuş güzel yazı sanatı.

2. Yazı. Hat sanatında kullanılan yazı türlerinden her biri.

Osmanlıca Terimi Olarak Hat:
Güzel yazı yazma sanatı.

İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Terimi Olarak Hat:
1- Çizgi, sınır.

2- Yazı.

3- Ulaşım sağlayan bir taşıtın uğradığı yerlerin bütünü, yol, geçek.

Elektrik Terimi Olarak Hat:
Enerji iletimine (nakline) yarayan ve üzerinde izolesi bulunmayan demir, toprak vs. iletken ortama karşı yalıtılmış olan örgülü çıplak iletkendir.

Yazma Eser (Hat-Tezhip-Ebru-Cilt-Minyatür) Terimi Olarak Hat:
Yazı. Bazan da, hüsn-i hat gibi, "güzel yazı" anlamında kullanılmıştır.

Arap yazısı zamanla ve özellikle Türklerin elinde çok gelişmiş, büyük bir estetik değer kazanmıştır. Bu gelişmelerle birçok yazı çeşidi ortaya çıkmıştır: Ma'kili, küf i, aklâm-ı sitte (altı kalem, şeş kalem : sülüs, nesih, muhakkak, reyhani, tevki*, rik'a), talik, divani, siyakat, icazet...

Bunlara şikeste, sünbüli, seçeri, celiler, hurdalar, mülâsıklar, kırmalar, gubariler ve bezeme yazıları da eklenirse İslâm yazılarının sayısı çok artacaktır. Bunların bir kısmı sanat endişesi ile bir kısmı da pratik gaye ile ortaya çıkmıştır. Ama her iki şekilde de daima güzellik fikri hakim olmuştur.

Böylece hüsn-i hat «güzel yazı, yazı güzelliği» adı altında güzel sanatların bir kolu, hattatlık adı altında da bir sanat mesleği meydana gelmiştir. Hat sanatı uzun yıllar levhalarda resmin, de yerini tutmuş ve şaheserler meydana getirilmiştir.

Kur'an-ı Kerim Terimi Olarak Hat:
1. Güzel yazı yazma, sanatkârane yazılmış yazı.

2. Arap harflerinin yazımından doğarak İslam medeniyetinde başlı başına bir konum kazanan güzel yazı sanatı.

Hat ile ilgili benzer terimler:

Hakikat : Gerçek, gerçeklik.devam

Tahric : Bir hadisi isnadıyla birlikte bir kitapta nakletmek.devam

Sükûnet : Durgunluk, dinginlik, sessizlik, huzur, rahat, dinme, yatışma.devam

Nisap : Zekât ve fıtır sadakası verebilmek, kurban kesebilmek ve diğer bazı mali ibdevam

Ahsen-i Takvim (Ahseni Takvim) : Allah tarafından insana verilen en güzel şekil, yaratılışındaki fiziksdevam

İmâle : Eğmek, bükmek, meylettirmek. Tecvitte, üstün harekeyi esreye veya elif hadevam