Hat Güzergahı Uzunluğu Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Hat Güzergahı Uzunluğu:
Bir hava hattı ya da yeraltı kablosunun iki ucu arasındaki güzergah boyunca ölçülen deniz yüzeyine paralel uzunluktur.(Düz çizgi şeklinde)

Hat Güzergahı Uzunluğu ile ilgili benzer terimler:

Brüt Kapasite (Gross capacity) : Generatörün uçlarında olan elektrik gücü. Santral ve yardımcı ünitelerindevam

Ekip : Bir santral, kat, trafo merkezi gibi elektriki cihaz, makine, tesise Adevam

Teklif Usulü : Planlanmış ilave gereksinimlerin ve yerine konulacak kapasitenin yeni devam

Sistemin Topraklanması : Enerji Sisteminin, jeneratör yıldız noktaları ve transformatör nötür tdevam

Bağlama Hattı : İki ayrı sistemi birbirine bağlayan ve bu sistemler arasındaki enerji alışdevam

Hava Hatları : İletkenlerin genellikle izolatörler ve uygun taşıyıcılar (direkler) iledevam