Hased Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Terimi Olarak Hased:
Bir kimsenin sahip olduğu mevki, makam, şan, şöhret, mal, mülk gibi üstünlükleri, güzellikleri, nimetleri çekememek, bundan rahatsız olup bunların ondan gitmesini istemek.

Hased ile ilgili benzer terimler:

Tavsiye etmek : Bir şeyin yapılmasını veya yapılmamasını öğütlemek.devam

Eyyâm-ı Mina : Mina günleri demektir. Zilhicce ayının 10, 11 ve 12. günleridir. Bu güdevam

Bahira : Peygamber (sav)'in amcası Ebu Taliple beraber yaptığı seyahatte onun son devam

Metaf : Tavaf edilen yer anlamına gelir. Mescid-i Haram içerisinde, Kâ'be'nin etradevam

Vaaz : Cami, mescit vb. yerlerde vaizlerin yaptığı, genellikle öğüt niteliği taşıyan ddevam

Yâise : Yeis yaşına ulaşan kadın; aybaşı hâli görmeyen ve artık karnında çocuk gördevam