Online Haritacılık (Kartografya) Terimleri Sözlüğü

Aberasyon: Bir nesne noktasından gelen ışınların olması gereken konumda bir nokta görüntü odevam

Aktif Algılayıcı: Elektromagnetik enerji gönderen, nesne düzeyinden geriye yansımaları kaydederek devam

Aktif Algılayıcı Sistem: Elektromagnetik enerji gönderen, nesne düzeyinden geriye yansımaları kaydederek devam

Algılayıcı: Nesneler ve fiziksel olaylar hakkında bilgi toplamak için kullanılan fotoğraf vb kayıdevam

Ana Nokta: Analog kameralarda, izdüşüm merkezinden fotoğraf düzlemine indirilen dikin oluşturddevam

Ana Nokta Bulucusu: Analog ölçü kameraların köşelerinde ve kenar ortalarında görülen, fotoğraf orta noktadevam

Ana Uzaklık: Hava fotogrametrisinde odak uzaklığına eşit olan, genel olarak fotoğraf düzleminin izddevam

Anaglif Yöntem: Fotoğraf çiftlerini, kırmızı-mavi gibi bütün renklerde ayrı ayrı görüntüleyerek ve aydevam

Analitik Fotogrametri: Analog fotoğraflar ile çalışan, fotoğraf noktaları ile nesne noktaları arasında matematidevam

Analog Fotogrametri: Analog fotoğrafları kullanarak, tek ve çift fotoğrafla çalışan, fotoğraf çekim durumunu özel aldevam

Analog Fotoğraf: Film kameraları ile çekilmiş, orijinal negatif ya da orijinalden baskı yoluyla üredevam

Analog Harita: Yeryüzü özelliklerini, üzerinde bulunan doğal ve yapay ayrıntıları soyut nokta ve çizdevam

Analog Kamera: Film üzerine kayıt yapan kamera.devam

Anlık Görüş Açısı: Uydu ve uçaklardaki tarayıcılarda, bir tek algılayıcı elemana yeryüzünde karşılık devam

Aplikasyon: Kadastro ya da parselasyon planlarında olan ve arazide olmayan parsel köşe noktadevam

Arazi Bütünlemesi: Fotogrametri yöntemi ile çizilmiş haritaların, arazi ile karşılaştırılarak gereklidevam

Artık Paralaks: Fotoğraf çiftlerinin karşılıklı yöneltilmesinden sonra yöneltme noktalarında kalan, gdevam

Arz: Yerküresi üstündeki bir noktadan geçen paralel daire ile ekvator dairesi arasında devam

Asal Nokta: Analog kameralarda, izdüşüm merkezinden fotoğraf düzlemine indirilen dikin oluşturddevam

Asal Uzaklık: Hava fotogrametrisinde odak uzaklığına eşit olan, genel olarak fotoğraf düzleminin izddevam

Askı Düzeni: Uçuş sırasındaki sarsıntıları en aza indirmek ve gerektiğinde istenilen döndürme işledevam

Astronomik Paralaks: Bir gök cisminin iki faklı noktadaki doğrultuları arasındaki fark.devam

Atmosferik İletme: Güneş ışınlarının, ya da yeryüzeyinden yansıyan ışınların bir bölümünün yeryüzeydevam

Atmosferik Pencere: Güneş ışınlarının atmosfer tarafından soğrulmayan dünyaya ulaşabilen ve elektomagnedevam

Atmosferik Saçılma: Güneş ışınlarının, atmosferden geçişi sırasında, maddecikler ya da gaz molekülleridevam

Atmosferik Soğurma: Atmosferden geçişi sırasında, güneş ışınlarının bir bölümünün su buharı, karbondiodevam

Ayakucu Noktası: Hava fotoğraflarında izdüşüm merkezinden geçen düşey doğrunun nesne uzayını ve fotoğraf düzdevam

Ayırma Gücü: Analog fotoğraflarda ayırt edilebilecek nesne büyüklüğü ile ilgili ve 1 mm deki ayırt devam


DİĞER SAYFALAR :

Haritacılık (Kartografya) Terimleri Sözlüğünde 329 Terim Kayıtlı.