Hamamiye Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Edebiyat Terimi Olarak Hamamiye:
Divan edebiyatında hamamı ya da hamamdaki güzelleri betimleme amacıyla yazılan kasidelere verilen ad.

Hamamiye ile ilgili benzer terimler:

Servet-i Fünun Edebiyatı : 1895 yılında Recaizade Mahmut Ekrem'in öncülüğünde Servet-i Fünun dergisidevam

Bozlak : Halk edebiyatında özel bir besteyle söylenen bir ezgi türü, türkü. Kondevam

Vurgu : 1- Konuşma, okuma sırasında bir hece veya kelime üzerine diğerlerinden dadevam

Naat : Konusu Hz. Muhammed'i övmek, ona yalvarıp ondan şefaat dilemek olan kadevam

Batıcılık : Pozitivizm ve aydınlanma düşüncesini örnek alarak gelişebileceğimizi, topdevam

Mensure (Mensur Şiir) : Duygu, düşünce, yaşam ya da hayalleri şiir inceliğinde anlatan düzyazı tüdevam