Hamamiye Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Edebiyat Terimi Olarak Hamamiye:
Divan edebiyatında hamamı ya da hamamdaki güzelleri betimleme amacıyla yazılan kasidelere verilen ad.

Hamamiye ile ilgili benzer terimler:

Öz Şiirciler : Cumhuriyet dönemi Türk şiirinde özellikle 1930'lardan sonra şiirde sesdevam

Murassa : Nesirde iki ibarenin, nazımda ise iki mısranın kelimelerinin sayıca dedevam

Yöresel Renk : Romanlarda ve öykülerde bir ülkeye, bir bölgeye özgü nitelikleri yansıdevam

Koşuk : 1. İslamiyet'in kabulünden önceki Türk edebiyatındaki aşk, doğa temalarınıdevam

Melhame : Divan edebiyatında gelecek olayları anlatan nazım ya da nesir eserleridevam

Oğuz Lehçesi : Türkiye, Azerbaycan, Türkmenistan ve Gagavuzların yaşadıkları yerler (devam