Hamamiye Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Edebiyat Terimi Olarak Hamamiye:
Divan edebiyatında hamamı ya da hamamdaki güzelleri betimleme amacıyla yazılan kasidelere verilen ad.

Hamamiye ile ilgili benzer terimler:

Öğretici Tür : Genel bağlamda öğretme, bilgilendirme amacıyla ortaya konan tüm ürünleri adldevam

Şiir : Dilin doğuşuyla oluşmaya başlayan; bütün edebiyat türlerine kaynaklık edevam

Ekspresyonizm : Dışavurumculuk.devam

Rücû : Divan edebiyatı sanatlarından. Bir düşünceyi daha güçlü hale getirmek içindevam

Şiveye Mugayeret : Şivesizlik. Dili kuralları dışında kullanmak. Türk dilini iyi bilmemektdevam

Yazılı Edebiyat : Edebiyatta yazılı belgelerin tümü. Türklerde Köktürk Yazıtlarıyla başldevam