Hamamiye Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Edebiyat Terimi Olarak Hamamiye:
Divan edebiyatında hamamı ya da hamamdaki güzelleri betimleme amacıyla yazılan kasidelere verilen ad.

Hamamiye ile ilgili benzer terimler:

Tür : Edebiyatta ortaya konan eserlerin konu ve hedef kitlesi açısından sınıfldevam

Belâgat : Düzgün ve yerinde söz söyleme sanatı. Sözün düzgün, açık, anlaşılır, güzdevam

Yapmacık : Sözlü ve yazılı anlatımda içtenlikten uzak, doğal bir nitelik taşımayan duydevam

Garipçiler : 1941'de Orhan Veli, M. Cevdet Anday ve Oktay Rifat üçlüsü, şiirde varoladevam

Kullanmalık Metin : Günlük yaşamın her yerde ve her zaman karşılaşılan durumlarını değiştirmedevam

Nât : Hazreti Muhammed'i övmek için yazılan şiirler.devam