Halkçılık Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Tarih Terimi Olarak Halkçılık:
Toplumun bireyleri arasında eşitliği gözetmek, toplum içinde hiç bir kişiye, topluluğa ayrıcalık verilmesini kabul etmemek, bireyleri tek ve eşit bir varlık tanımak, onun yararına çalışmaktır. Atatürkçülüğün altı temel ilkesinden biridir.

Edebiyat Terimi Olarak Halkçılık:
Fransız edebiyatında, 1929 yılında Leon Lemonnier ve Andre Therive'nin öncülüğünde ortaya çıkan bir edebiyat akımı.

Sosyal Bilgiler Terimi Olarak Halkçılık:
Halkçılık, devletin siyasi, ekonomik ve kültürel alandaki hizmetlerin tüm halka yönelik olmasını amaçlayan bir ilkedir. Halkın eşitliğini, refah ve mutluluğunu amaçlar.

Özellikleri:
- Halk devlet yönetimine katılır. Temelinde demokrasi vardır.
- Herkes kanunlar önünde eşit haklara sahiptir.
- Cumhuriyetçiliğin ve milliyetçiliğin doğal bir sonucudur.
- Toplumda sınıf ayrımına karşıdır. Hiçbir kişiye, aileye, zümreye ayrıcalık tanınamaz.
- Eşitlik, dayanışma, sosyal devlet bu ilkeyle ilgilidir.

Halkçılık ile ilgili benzer terimler:

Kişilik : Bir kimseye özgü belirgin özellik manevi ve ruhi niteliklerin bütünü, devam

Nikâh : Bir erkekle bir kadının evlilik birliği kurmasını sağlayan yasal işlem.devam

İhtiyat : Herhangi bir konuda ileriyi düşünerek ölçülü davranma, sakınma.devam

Darüttıp : Hastane.devam

Haberci : Haber veren kişi. İyi Bir Habercide Olması Gereken Özellikler; dürüst vedevam

Ekvator : 1. Yeryuvarının eksenine dik olarak geçtiği ve yeryuvarını iki eşit parçaya bdevam