Halkçılık Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Tarih Terimi Olarak Halkçılık:
Toplumun bireyleri arasında eşitliği gözetmek, toplum içinde hiç bir kişiye, topluluğa ayrıcalık verilmesini kabul etmemek, bireyleri tek ve eşit bir varlık tanımak, onun yararına çalışmaktır. Atatürkçülüğün altı temel ilkesinden biridir.

Edebiyat Terimi Olarak Halkçılık:
Fransız edebiyatında, 1929 yılında Leon Lemonnier ve Andre Therive'nin öncülüğünde ortaya çıkan bir edebiyat akımı.

Sosyal Bilgiler Terimi Olarak Halkçılık:
Halkçılık, devletin siyasi, ekonomik ve kültürel alandaki hizmetlerin tüm halka yönelik olmasını amaçlayan bir ilkedir. Halkın eşitliğini, refah ve mutluluğunu amaçlar.

Özellikleri:
- Halk devlet yönetimine katılır. Temelinde demokrasi vardır.
- Herkes kanunlar önünde eşit haklara sahiptir.
- Cumhuriyetçiliğin ve milliyetçiliğin doğal bir sonucudur.
- Toplumda sınıf ayrımına karşıdır. Hiçbir kişiye, aileye, zümreye ayrıcalık tanınamaz.
- Eşitlik, dayanışma, sosyal devlet bu ilkeyle ilgilidir.

Halkçılık ile ilgili benzer terimler:

SSK : Özel kurumlarda veya fabrikalarda çalışanların bağlı olduğu sosyal güvenlik kurdevam

İçerik Analizi : Kayıtlı iletişim belgelerine dayalı araştırma.devam

Fetret : 1. Padişahsız geçen süre. 2. Hükümet gücünün gevşediği bir yerde düzenin devam

Etnoloji : İnsanların milletlere ayrılışını; bunların nereden çıktığını, oluşumunu, yerdevam

İnsancıl Hukuk : Savaş hukuku, insan hakları hukukunun savaş koşullarında da geçerli olmadevam

Taşlama : Alaylı halk şiiri.devam