Halkçılık Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Tarih Terimi Olarak Halkçılık:
Toplumun bireyleri arasında eşitliği gözetmek, toplum içinde hiç bir kişiye, topluluğa ayrıcalık verilmesini kabul etmemek, bireyleri tek ve eşit bir varlık tanımak, onun yararına çalışmaktır. Atatürkçülüğün altı temel ilkesinden biridir.

Edebiyat Terimi Olarak Halkçılık:
Fransız edebiyatında, 1929 yılında Leon Lemonnier ve Andre Therive'nin öncülüğünde ortaya çıkan bir edebiyat akımı.

Sosyal Bilgiler Terimi Olarak Halkçılık:
Halkçılık, devletin siyasi, ekonomik ve kültürel alandaki hizmetlerin tüm halka yönelik olmasını amaçlayan bir ilkedir. Halkın eşitliğini, refah ve mutluluğunu amaçlar.

Özellikleri:
- Halk devlet yönetimine katılır. Temelinde demokrasi vardır.
- Herkes kanunlar önünde eşit haklara sahiptir.
- Cumhuriyetçiliğin ve milliyetçiliğin doğal bir sonucudur.
- Toplumda sınıf ayrımına karşıdır. Hiçbir kişiye, aileye, zümreye ayrıcalık tanınamaz.
- Eşitlik, dayanışma, sosyal devlet bu ilkeyle ilgilidir.

Halkçılık ile ilgili benzer terimler:

Mektup : Bir şeye haber vermek, bir şeyi sormak ya da istemek için birine gönderidevam

Enerji : Maddede var olan ve ısı, ışık biçiminde ortaya çıkan güç.devam

Siyasi Haklar ve Ödevler : - Türk vatandaşlığı - Seçme, seçilme, siyasi faaliyetlerde bulunma hakları devam

İstihdam : Bir görevde, bir işte kullanma.devam

Deprem : 1- Yer kabuğunun derin katmanlarının kırılıp yer değiştirmesi veya yanardağlarıdevam

Mahzen : Bodrum.devam