Halkçılar Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Edebiyat Terimi Olarak Halkçılar:
Cumhuriyet dönemi Türk şiirinde halk şiirine özgü biçimsel ve söyleyişsel özelliklerden yararlanma, şiirlerini bu doğrultuda oluşturmak isteyen kimi şairlere ve yönelimlerine verilen ad.

Halkçılar ile ilgili benzer terimler:

Kalem Şuarası : Belirli bir öğrenimden geçmiş, hece ve aruz ölçülerini kullanarak şiir yazabidevam

Semai : 1. Türk halk edebiyatında koşmadan sonra özellikle âşık edebiyatında en devam

Şathiye : Allah'la senli benli, onunla söyleşircesine yazılan tasavvuf edebiyatıdevam

İstidrad : Uygun bir yerde konu dışında bir şey anlatmak. Konuya açıklık getirmek, devam

Telmih : Divan edebiyatı sanatlarından. Söz sırasında bilinen bir olaya, bir kidevam

Te'lif : Eser yazmak.devam