Halkçılar Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Edebiyat Terimi Olarak Halkçılar:
Cumhuriyet dönemi Türk şiirinde halk şiirine özgü biçimsel ve söyleyişsel özelliklerden yararlanma, şiirlerini bu doğrultuda oluşturmak isteyen kimi şairlere ve yönelimlerine verilen ad.

Halkçılar ile ilgili benzer terimler:

Hamse : Divan edebiyatında beş mesnevinin bir araya gelmesiyle oluşturulan yapdevam

Ölçü : Sözün birtakım bölümlere ayrılarak, her bölümün hece sayısınca ya da hdevam

Rondelet : Yedi mısralı ek bendden meydana gelen Fransız nazım şekli.devam

Kinaye : Bir sözcüğü hem gerçek hem de mecazi anlamda kullanarak maksadı üstü örtülüdevam

Haile : Tragedya.devam

Kitabe : Yazıt.devam