Halkçılar Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Edebiyat Terimi Olarak Halkçılar:
Cumhuriyet dönemi Türk şiirinde halk şiirine özgü biçimsel ve söyleyişsel özelliklerden yararlanma, şiirlerini bu doğrultuda oluşturmak isteyen kimi şairlere ve yönelimlerine verilen ad.

Halkçılar ile ilgili benzer terimler:

Salname : Yıllık demektir. İçinde gün ve ay bilgisi de bulunan, kimi konularda bedevam

Vurgu : 1- Konuşma, okuma sırasında bir hece veya kelime üzerine diğerlerinden dadevam

Menkut : Divan edebiyatında sözcüklerinin tümü noktalı harflerden oluşan şiirledevam

Dekanlık : Edebiyatı soysuzlaştırdıkları öne sürülen sanatçı ya da akımlara verilendevam

Gerçeküstücülük : 1924'den sonra Dadaizm'in yerine geçen, Fransa'da Andre Breton ve arkadadevam

Bent : Bir şiirin 4, 5, 6, ... dizeli bölümlerinden her biri.devam