Halkçılar Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Edebiyat Terimi Olarak Halkçılar:
Cumhuriyet dönemi Türk şiirinde halk şiirine özgü biçimsel ve söyleyişsel özelliklerden yararlanma, şiirlerini bu doğrultuda oluşturmak isteyen kimi şairlere ve yönelimlerine verilen ad.

Halkçılar ile ilgili benzer terimler:

Abdal : Hem şiir hem de düzyazıda "derviş" anlamına gelen bu sözcük, halk ozandevam

La-Edri : Kimin tarafından söylendiği ya da yazıldığı bilinmeyen şiirlerin altına "bildevam

Otobiyografi : Bir kimsenin kendi hayatını yazdığı eser. Biçim ve içeriğiyle bir edebi değer taşımdevam

Servet-i Fünun Edebiyatı : 1895 yılında Recaizade Mahmut Ekrem'in öncülüğünde Servet-i Fünun dergisidevam

Taç Beyti : Kasidede şairin adının geçtiği beyit.devam

Eşter : Aruzdaki mefa'ilün cüzünden m ve y harflerinin kaldırılıp yerine getirdevam