Halkbilim Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Edebiyat Terimi Olarak Halkbilim:
Bir toplumun yarattığı halka özgü kültürel yaratımları, gelenek ve görenekleri, yaşanılan topraklar üzerindeki farklı töreleri inceleyen bilimdalı.

Halkbilim ile ilgili benzer terimler:

Lüff ü Neşr : Bir beyit içinde iki ya da daha çok şeyi andıktan sonra onlarla ilgili şeydevam

Karşılaştırma : Sözlü ve yazılı anlatımda düşünceyi geliştirmek, söyleneni inandırıcı devam

Epik (Destansı) Tiyatro : Geleneksel tiyatro ile modern tiyatronun özelliklerini harmanlayan, madevam

AhsenüL Kasas : Kıssaların, hikayelerin en güzeli. Bu deyim, Kur'an-ı Kerim'de Yusuf Sdevam

Uyak : Sözcük ve eklerin son heceleri ya da en az iki dizenin sonunda yinelendevam

Ta'kid : İfadeye açıklık getirememe, anlatamama halidir. İkiye ayrılır. 1. Lafzi devam