Halkbilim Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Edebiyat Terimi Olarak Halkbilim:
Bir toplumun yarattığı halka özgü kültürel yaratımları, gelenek ve görenekleri, yaşanılan topraklar üzerindeki farklı töreleri inceleyen bilimdalı.

Halkbilim ile ilgili benzer terimler:

Fenafillâh : "Ölmeden önce ölmek" anlamına gelir. Tasavvuf inancına göre, evrende Tadevam

Apostrof : Kesme işareti. Özel isimleri eklerinden ayırmak için (Ali'nin kalemi), södevam

Prolog : Ön deyiş.devam

Ağıt : 1. Bir ölünün, gençliğini, güzelliğini, iyiliklerini, değerlerini; arkada bıraktıdevam

Vezn-İ Âhar : Halk şiiri nazım şekli. Aruzun müstef'ilâtün müstef'ilâtün müstef'ilâtün müsdevam

İç Konuşma : Roman, öykü gibi kurmaca bir anlatıda kişilerin içinden geçen şeylerin aktdevam