Halkbilim Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Edebiyat Terimi Olarak Halkbilim:
Bir toplumun yarattığı halka özgü kültürel yaratımları, gelenek ve görenekleri, yaşanılan topraklar üzerindeki farklı töreleri inceleyen bilimdalı.

Halkbilim ile ilgili benzer terimler:

Fiktif : İtibari, gerçek olmayan, var sayılan demektir. Roman, hikaye, masal, halkdevam

İltifat : Sözü konuyla ilgili bir başka yöne çevirme şeklindeki edebi sanat. Bir ydevam

Millî Kimlik : Bir milletin kendine özgü düşünüş ve yaşayış biçimi, dil, töre ve gelenedevam

Tarih : Divan edebiyatında şairlerin doğum, ölüm, büyük bir yapı ya da önemdevam

Hiciv : Bir kimseyi, nesneyi, düşünceyi ya da toplumun eksik aksak yanlarını ydevam

İham : Anlamla ilgili edebi sanat. İki ya da daha fazla anlamı olan sözcüğün en udevam