Halkbilim Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Edebiyat Terimi Olarak Halkbilim:
Bir toplumun yarattığı halka özgü kültürel yaratımları, gelenek ve görenekleri, yaşanılan topraklar üzerindeki farklı töreleri inceleyen bilimdalı.

Halkbilim ile ilgili benzer terimler:

Tirat : Tiyatroda, kişilerin uzun soluklu, kesintisizce yaptığı konuşma.devam

Ünlem : Söyleyenin duygusal tepkisini dile getiren; korku, sevinç, şaşkınlık,acıdevam

Lebdeğmez : İçinde "dudak sessiz harfleri" (yani b, f, m, p, v) diye tanımlanan hardevam

Yan Anlam : Bir sözcüğün gerçek anlamdan çok uzaklaşmadan kelime grubu veya cümle içinde kdevam

Kapalılık : Sözlü ya da yazılı anlatımda anlatıcının amacını açıkça söylemediği ya da özedevam

Hüsn-i Ta'lil : Anlamla ilgili edebi sanat. Divan edebiyatında bir olayın meydana gelidevam