Halk Edebiyatı Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Edebiyat Terimi Olarak Halk Edebiyatı:
Halk ozanlarının İslamiyetten önceki göçebe kültür döneminin geleneklerini sürdürüp halkın somut yaşamından yola çıkarak oluşturdukları dilsel ürünlerin tümü.

Halk Edebiyatı ile ilgili benzer terimler:

Cezâlet : Söyleyişleri kulağa sert gelen sözcükleri tanımlar. Uyumu konuya göre ayadevam

Divan Edebiyatı : Konuları, konuları işleyiş biçimi ve dili yönünden Arap- Fars etkisi altdevam

Kurmaca : 1- Gerçekleşmediği halde, gerçekleşmiş gibi tasarlanarak yazılan edebî metin. devam

Alegorik : Bir görüntü, bir yaşantı veya bir davranışın daha iyi kavranmasını sağlamdevam

Ta'şir : Bir gazelin her beytinin veya bir beytinin üzerine sekiz mısra eklenerdevam

Seyahatname : Gezilip görülen yerlerin birçok özelliği ile ilgili bilgi veren ve bu yerledevam