Halk Edebiyatı Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Edebiyat Terimi Olarak Halk Edebiyatı:
Halk ozanlarının İslamiyetten önceki göçebe kültür döneminin geleneklerini sürdürüp halkın somut yaşamından yola çıkarak oluşturdukları dilsel ürünlerin tümü.

Halk Edebiyatı ile ilgili benzer terimler:

Betimleme : Bir varlığı, bir olayı, bir durumu ya da kavramı zihninde canlanacak biçimddevam

Ninni : Ölçü ve uyak yönünden maniye benzeyen, genellikle çocukları uyutmak için özeldevam

Edebiyat Tarihi : Bir milletin bilinen ilk ürünlerinden başlayarak bütün edebî eserlerini,devam

Irmak Roman : Bir kişinin, bir ailenin ya da bir topluluğun belirli bir zaman dilimi içindevam

Satirik : Bir kimseyi, bir olayı ya da bir düşünüş biçimini yermeye, toplumun ya ddevam

İksar : Kusur sayılan sanatlardandır. Bir düşünceyi gereksiz şekilde uzatılan devam