Halk Edebiyatı Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Edebiyat Terimi Olarak Halk Edebiyatı:
Halk ozanlarının İslamiyetten önceki göçebe kültür döneminin geleneklerini sürdürüp halkın somut yaşamından yola çıkarak oluşturdukları dilsel ürünlerin tümü.

Halk Edebiyatı ile ilgili benzer terimler:

Pürizm : Dilde arıcılık.devam

Üstdil : Özellikle belirli bir alana özgü olan bir konuyu ya da o konuyu açıklamakdevam

Anlam : Her sözcüğün anlattığı düşünce. Sözcükler birden fazla anlama gelebilir. Bu devam

Tardiye : Muhammesin, beşinci satırı öbürleriyle kafiyeli olmayan türü.devam

Divan Şiiri : Klasik Türk edebiyatında yazılan şiirler.devam

Ana Fikir : Belirli bir konuda yazılmış eserlerin temelini oluşturan ve okuyucuya devam