Halk Edebiyatı Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Edebiyat Terimi Olarak Halk Edebiyatı:
Halk ozanlarının İslamiyetten önceki göçebe kültür döneminin geleneklerini sürdürüp halkın somut yaşamından yola çıkarak oluşturdukları dilsel ürünlerin tümü.

Halk Edebiyatı ile ilgili benzer terimler:

Gizemcilik : Gerçekliğin kesin bilgisinin duyular ve akıl yoluyla değil, sezgiyle ve ruhsaldevam

Oyun : Sahnede oynanmak amacıyla yazılmış yapıtlara verilen ad.devam

Öykü : 1- Hikaye yerine kullanılan öykü terimi, gözleme ya da tasarlamaya daydevam

İstihare : Bir sözün benzetme amacıyla, başka bir söz yerine kullanılması. (Dağın etdevam

Tuyuğ : Divan şiirine Türklerin kattığı, maniye benzer dört dizelik nazım biçimi.devam

Epik Şiir : Yiğitlik, kahramanlık savaş temalarını işleyen şiir türü.devam