Hak Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Sosyal Bilgiler Terimi Olarak Hak:
Doğuştan ve sonradan kazanılan insanların hayatının devam ettirebilmeleri için ve toplumsal düzeni sağlamaları amacıyla faydalandıkları her şeydir. Kişiye kanunların ve geleneklerin tanımış olduğu çeşitli yetki, özgürlük ve olanaklar.

Hukuk Terimi Olarak Hak:
Hukuk düzeni tarafından şahıslara tanınmış olan yetkiler, hukuken korunan yarar.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Terimi Olarak Hak:
1-Adalet.

2-Adaletin, hukukun getirdiği veya birine ayırdığı şey, kazanç.

3-Geçmiş ve harcanmış emek.

Edebiyat Terimi Olarak Hak:
Tanrı'nın adlarından biridir. Gerçek ve adalet anlamında da kullanılır.

Belediyecilik-Kamu Yönetimi Terimi Olarak Hak:
Hukuken korunan yarar.

Tasavvufi-Tasavvuf Terimi Olarak Hak:
Arapça'dır, gerçek anlamına gelir. Allah'ın güzel isimlerindendir (el-Hakk).

Kur'an-ı Kerim Terimi Olarak Hak:
Allah.

Emlak ve Gayrimenkul Terimi Olarak Hak:
Hukukun insanlara tanıdığı, kullanılması hak sahibinin isteğine bağlı bir yetkidir.

Eşya hukuku açısından haklar, ayni haklar ve şahsi haklar olmak üzere ikiye ayrılır. Ayni hak herkese karşı ileri sürülebilen haklardır. Örnek; mülkiyet hakkı. Şahsi hak ise sadece sözleşmenin diğer tarafına karşı ileri sürülebilen haklardır. Örnek; kira hakkı.

Hak ile ilgili benzer terimler:

Daire : Yapılarda aynı çatı altında birden fazla yapılan bölümlerden her birine devam

Emsal : Bir yapı veya konutun satış ya da kira bedelinin, benzerleriyle karşıldevam

Tabiyet : Uyruk, Bir devletin vatandaşı olmak. T.C. uyruklu gibi.devam

Tarla : Zirai faaliyetler amacı ile kullanılan arazi ve arazi parçaları tarla sadevam

Döner Sermaye Ücreti : TKGM. Döner Sermayesi İşletmesi hesabına, tapu işlemlerinden tahsil edidevam

Askeri Yasak Bölge : Yurt savunması bakımından hayati önem taşıyan askeri tesis ve bölgelerdevam