Hak Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Sosyal Bilgiler Terimi Olarak Hak:
Doğuştan ve sonradan kazanılan insanların hayatının devam ettirebilmeleri için ve toplumsal düzeni sağlamaları amacıyla faydalandıkları her şeydir. Kişiye kanunların ve geleneklerin tanımış olduğu çeşitli yetki, özgürlük ve olanaklar.

Hukuk Terimi Olarak Hak:
Hukuk düzeni tarafından şahıslara tanınmış olan yetkiler, hukuken korunan yarar.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Terimi Olarak Hak:
1-Adalet.

2-Adaletin, hukukun getirdiği veya birine ayırdığı şey, kazanç.

3-Geçmiş ve harcanmış emek.

Edebiyat Terimi Olarak Hak:
Tanrı'nın adlarından biridir. Gerçek ve adalet anlamında da kullanılır.

Belediyecilik-Kamu Yönetimi Terimi Olarak Hak:
Hukuken korunan yarar.

Tasavvufi-Tasavvuf Terimi Olarak Hak:
Arapça'dır, gerçek anlamına gelir. Allah'ın güzel isimlerindendir (el-Hakk).

Kur'an-ı Kerim Terimi Olarak Hak:
Allah.

Emlak ve Gayrimenkul Terimi Olarak Hak:
Hukukun insanlara tanıdığı, kullanılması hak sahibinin isteğine bağlı bir yetkidir.

Eşya hukuku açısından haklar, ayni haklar ve şahsi haklar olmak üzere ikiye ayrılır. Ayni hak herkese karşı ileri sürülebilen haklardır. Örnek; mülkiyet hakkı. Şahsi hak ise sadece sözleşmenin diğer tarafına karşı ileri sürülebilen haklardır. Örnek; kira hakkı.

Hak ile ilgili benzer terimler:

Ferağ Verme : Gayrimenkul malikinin mülkiyet hakkını devretmek veya üzerinde başkasıdevam

Elbirliği Mülkiyeti : Birden çok kişinin bir taşınmaz mal üzerinde pay oranları açıkça gösterilmeddevam

Oturma Hakkı : Bir evin tamamında veya bir kısmında oturmak, ikamet etmek hakkıdır.devam

Kadastro : 1. Her çeşit arazi ve mülklerin, alanını, sınırlarını ve değerlerini belirtdevam

Takrir : Malik veya hak sahibinin, düzenlenen resmi senet veya tescil istem beldevam

Trampa : Bir malın başka bir malla değiştirilmesidir. Değiştirilecek mallar taşınır vdevam