Hak Aşığı Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Edebiyat Terimi Olarak Hak Aşığı:
Pir elinden bade içmiş, dili çözülüp şiir söylemeye başlamış gerçek aşık.

Hak Aşığı ile ilgili benzer terimler:

Aruz Vezni : Hecelerin uzunluğu ve kısalığı esasına dayanan, özel ahengi olan çeşitli söz kdevam

Yazılı Edebiyat : Edebiyatta yazılı belgelerin tümü. Türklerde Köktürk Yazıtlarıyla başldevam

Entimizm(İçtenlik) : İçtencilik. İnsan ruhunun mahrem ve gizli sırlarını içtenlikle anlatma eğilimdevam

İroni : Tersini söyleyerek alay etme.devam

Arkaizm : 1- Bir anlatıda dilden kaybolmuş ya da geçerliliğini yitirmiş sözcüklere yadevam

Yeni Roman : Fransa'da 1950 yılından sonra 19. yüzyıl romanının topluma dönük gerçekldevam