Hadîs-i Şerif Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Terimi Olarak Hadîs-i Şerif:
Peygamber (sav)' in sözlerine verilen isim.

Hadîs-i Şerif ile ilgili benzer terimler:

Liyakat : 1- Bir kimsenin, kendisine iş verilmeye uygunluk, yaraşırlık durumu. devam

Âfâk-Âfâkî : Mîkât sınırları dışında kalan bölgelere, "âfakî" ise bu bölgede yaşayanlara devam

Fetanet : 1- Peygamberlerin çok akıllı ve zeki kimseler olmalarıdır. 2- Zihin adevam

Erkam : Müslümanların hicretten önce evinde toplandıkları kişi,(Dârul Erkam)devam

Haşa : 1. Asla, katiyen, hiçbir vakit, Allah göstermesin, Allah korusun anlamladevam

Hz. Zeyd b. Hârise : Peygamber (sav)' in azat ettiği kölesi, Mute savaşında şehit olmuştur.devam