Hadîs-i Şerif Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Terimi Olarak Hadîs-i Şerif:
Peygamber (sav)' in sözlerine verilen isim.

Hadîs-i Şerif ile ilgili benzer terimler:

Aziz : 1- Ermiş, eren. 2- Sevgide üstün tutulan, muazzez. 3- Mutlak mdevam

Akşemseddin : D.Ö. 1389-1459 Ünlü Türk bilgini ve hekimi olan Akşemseddin, genç yaştadevam

Hayber : Medine'nin kuzeybatısında verimli toprakları ile ünlü bir yer adı, Haydevam

Kefil : Birinin borcunu ödememesi, taahhüdünü yerine getirmemesi hâlinde, onun ydevam

Fevat : Sözlükte yitirmek, zamanını kaçırmak anlamlarına gelen "fevat", süresi idevam

İştiyak : 1- Arzu ve şevk, hasret çekmek, özlemek. 2- Tahassür, özlem.devam