Habeşistan Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Terimi Olarak Habeşistan:
Müslümanlardan bir kısmının ilk önce hicret ettikleri ülke.

Habeşistan ile ilgili benzer terimler:

Kelime-i Şehadet : "Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in O'nun kulu ve elçisi olduğuna devam

İcabet : 1- Çağrıya olumlu karşılık verme. 2- Allah'ın kendisine yapılan dualardevam

Vedizm : Çok tanrılı Hint dinlerinden biri. Bazı tarihçiler, Mecusiliğin ilk şeklinindevam

Mazmaza : Abdest ve gusül alırken ağzı su ile yıkamak.devam

Yâise : Yeis yaşına ulaşan kadın; aybaşı hâli görmeyen ve artık karnında çocuk gördevam

Mübahele : Karşılıklı lânetleşme.devam