Habeşistan Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Terimi Olarak Habeşistan:
Müslümanlardan bir kısmının ilk önce hicret ettikleri ülke.

Habeşistan ile ilgili benzer terimler:

Bid'at : İslam dininde Hz. Muhammed zamanından sonra ortaya çıkan değişik yargılar vedevam

İsmâil (as) : İbrahim (AS)' ın oğlu, ayakları yanından zemzem suyu çıkan peygamber.devam

Defin : Ölünün kabre gömülmesi.devam

Hatemü'n-Nebiyyin : Peygamberlerin sonuncusu demektir.devam

Şehadet Etmek : Herhangi bir konuda bildiği, gördüğü şeyleri söylemek.devam

Tevessül : Resulullah veya evliya zatlarla, Allahü teâlâya tevessül etmek, yani bundevam