Güvenilirlik (Reliability) Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Güvenilirlik (Reliability):
Elektrik üretim sisteminin tüketiciye kesintisiz olarak istenen miktar ve kalitede enerji sağlayabilmesi.

Güvenilirlik (Reliability) ile ilgili benzer terimler:

Abone (Müşteri) : TEİAŞ'ın sözleşmelerinde karşı taraf olan mesken, işletme, bölge, şebekedevam

İşletme Dışı Kalma Süresi (Yararlanılamayan Süre) : Programlı işletme dışı kalma süresi ve arıza süresinin toplamıdır.devam

Barajlı Santral : Türbinler için gerekli suyun baraj gölünden verilerek jeneratörlerle eledevam

Maliyete Esas Üretim : Net üretimdir. Yani ivme veren kuvvet, yardımcılar, yardımcı üretim yedevam

Dikey Entegre Elektrik Yükümlülüğü : Elektrik üretim, iletim ve dağıtım işlevlerinden iki veya daha fazlasınındevam

Şebeke Kayıpları : Elektrik enerjisinin iletimi ve dağıtımı sürecinde şebekede oluşan elektrdevam