Güvenilirlik (Reliability) Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Güvenilirlik (Reliability):
Elektrik üretim sisteminin tüketiciye kesintisiz olarak istenen miktar ve kalitede enerji sağlayabilmesi.

Güvenilirlik (Reliability) ile ilgili benzer terimler:

Yalıtkan Madde : Elektrik akımım geçirmeyen lastik, plastik, cam, porselen gibi maddelerddevam

Sekonder Frenkans Kontrol Sistemi : Frekansı belirlenmiş sınırlar içinde tutmak ve/veya komşu iletim sistemldevam

Besleme Noktası : Elektrik enerjisinin bir şebekeden diğer bir şebekeye (örnek; sözleşme ildevam

Puant Tarifesi : Çift terimli tarifeden elektrik alan ve sözleşme gücü 700kw'ın üstünde devam

Rafineri Gazları : Ham petrol ve ürünlerinin rafineri işlemleri sırasında oluşan gaz üründevam

Güç : Birim zamanda üretilen veya tüketilen elektrik enerjisi miktarıdır. (kdevam