Güvenilirlik (Reliability) Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Güvenilirlik (Reliability):
Elektrik üretim sisteminin tüketiciye kesintisiz olarak istenen miktar ve kalitede enerji sağlayabilmesi.

Güvenilirlik (Reliability) ile ilgili benzer terimler:

Otoprodüktör : Otoprodüktör, herhangi biz hizmet veya sanayi iş kolunda faaliyet göstdevam

Enerji Öntahmini : Enerji ekonomisi üzerinde etkisi olan muhtelif parametrelerin gelecek devam

Güç Faktörünün Düzeltilmesi : Bir elektrik tesisi ya da ekipmanın güç faktörünün yükseltilmesi amacıyldevam

Sistem Kontrol Merkezi : Bir sistemin / şebekenin hatlarının işletme yönetiminin gerçekleştirilmedevam

Tarife Dışı Müşteri : Tüketiciye Satış Hizmeti Sağlayıcılarından birinden, TEDAŞ'ın ve/veya DHS'devam

Bağlantı Noktası (BN) : İletim Sistemindeki, bir Enerji Üreticisi, Doğrudan Bağlı bir Müşteri, bir İletdevam