Güvence Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Güvence:
TEİAŞ'a elektrik enerjisi fazlasını nakil eden üretiminin tamamı veya fazlasını satan kuruluşlar veya şirketlerin ve de benzeri kuruluşlar ile bunların kanuni ortaklarının imzalanan her sözleşme başına ödeyecekleri miktardır.

Güvence ile ilgili benzer terimler:

Otoprodüktör : Otoprodüktör, herhangi biz hizmet veya sanayi iş kolunda faaliyet göstdevam

Otoprodüktör Enerjisi : Tüketici tarafından, yararlı enerjiye dönüştürülmek amacıyla kendi tesdevam

GWh : Milyon kwhdevam

Bağımsız Enerji Üreticisi (BEÜ) : Üretim Santrallerinde elektrik enerjisi üreterek üretimini MAMS'a satandevam

Doğal Enerji (Potansiyel Enerji) : Teknik ya da ekonomik kullanım imkanları dikkate alınmaksızın enerjinidevam

OMIP : İşletme Yönetiminin İyileştirilmesi Programı.devam