Güvence Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Güvence:
TEİAŞ'a elektrik enerjisi fazlasını nakil eden üretiminin tamamı veya fazlasını satan kuruluşlar veya şirketlerin ve de benzeri kuruluşlar ile bunların kanuni ortaklarının imzalanan her sözleşme başına ödeyecekleri miktardır.

Güvence ile ilgili benzer terimler:

TEDAŞ : Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ.devam

Taşkömür : Siyah renkte, organik fosil halinde, tortul birikimli katı yakıttır. 3devam

Çift Baralı ve Transferli Sistem : İki ana bara ve bir transfer fiderinden oluşan bara düzenidir.devam

Ekonomi Kapasite : Bir Generatör, santral, motor; şebeke, fabrika gibi tesislerin %60-80 devam

Lisans : Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ya da yetkili bir düzenleyici birim tdevam

Gerilim Trafosu : Gerilimi belli bir oranda değiştirip koruma ve ölçü devrelerine veren cihazdevam